29.9.13

Kako isplesti Božje oko

Božje oko je vrlo jednostavni ukras koji je prikladan za svaki sabat...jedino što se mijenja su boje materijala od kojeg ga pletete. Pošto sam ja svoje Božje oko plela za Mabon tj. jesenski ekvinocij, upotrijebila sam klasične jesenske boje (smeđu, crvenu i žutu). Ako ga radite za neki drugi sabat, naprosto upotrijebite boje koje odgovaraju tom periodu godine. Naravno, možete ga raditi i za bilo koje druge svetkovine i ukrasiti ga kako vam god odgovara. No prije nego što prijeđem na samu izradu i ukrašavanje rekla bih nekoliko riječi o tome što ovaj ukras zapravo predstavlja.

Simbolika

Kostur samog ukrasa čine dva ukrštena štapa; jedan položen horizontalno, a drugi vertikalno. Horizontalni štap predstavlja našu vezu sa ovozemaljskim, dok vertikalni štap (za kojeg se i vješa ovaj ukras) označava našu vezu s božanskim. Tkanje (ako se to može tako nazvati) ovog ukrasa je samo po sebi čin meditacije, a neki bi rekli čak i molitve. Ovaj običaj postoji u više tradicija i razlikuje se samo po načinu pletenja, no konačni ishod je sličan, ako ne i isti. 

U paganizmu četiri strane samog kostura predstavljaju četiri strane svijeta, četiri sunčeva blagdana (dva solsticija i dva ekvinocija koje pagani slave), kolo godine (direktno vezano uz sunčeve blagdane) te četiri elementa (i sve što ide uz njih). Neki pagani će sam čin pletenja pretvoriti u magijski obred tako da će se tijekom izrade fokusirati na određeni cilj koji žele "utkati" u Božje oko (najčešće je to zaštita kuće i/ili obitelji pošto se ovaj ukras i postavlja u kuću, no može biti i bilo što drugo). 

Dok budete pleli, primijetit ćete da će dva štapa biti sve više fiksirana kako budete tkali. Te vrpce/konac/vuna kojim pletete predstavljaju sve ono što vas spaja s božanskim tj. što spaja vaš ovozemaljski život s božanskim silama. Ovo naravno varira od religije do religije, ali možete pokušati zamisliti što to za vas znači. 

Ako pratite neku pagansku tradiciju, navesti ću prikladne boje i ukrase za svih osam sabata kako bi vam bilo lakše odabrati materijale. 

Prikladne boje:

 • Yule: crvena, zelena, bijela, zlatna, srebrna
 • Imbolc: bijela, crvena, roza, zelena, plava
 • Ostara: zlatna/žuta, pastelne boje (prvenstveno ljubičasta, a potom roza, plava, zelena)
 • Beltane: tamno zelena, bijela, dugine boje
 • Litha: plava, zelena, žuta, dugine boje, tamno zelena
 • Lughnasadh: zlatno-žuta narančasta, crvena, zelena, smeđa
 • Mabon: narančasta, tamno crvena, smeđa, žuta, indigo,
 • Samhain: crvena, crna, narančasta, bijela

Prikladni ukrasi

Smatram da su prikladni ukrasi ono što vidite oko sebe u periodu u kojem radite Božje oko. Ako vidite da tijekom Beltanea sve cvjeta onda upletite pravo/umjetno cvijeće. Za Lithu, koja označava početak ljeta, nalijepite školjke ili oblutke ovisno o tome je li živite blizu mora ili rijeke. Ako vidite da je tlo puno češera koji padaju sa drveća, iskoristite njih u svom radu. 

Neki ukrasi koji su uvijek lijepi za vidjeti uključuju kristale, posebne oblike ispletene od vrpci/vune, zvonca, gumbe prikladne boje itd. Sigurno će i vama mašta proraditi kada počnete s izradom pa ću ukrašavanje ostaviti vama. :)

Potrebno vam je:

 • dva štapa jednake duljine (grane s tla, štapići od sladoleda, fino obrađeno drvo pa čak možete upotrijebiti i štapiće cimeta pa da usput dobijete i miris za kuću...vi odaberite)
 • neki materijal različitih boja (obično se koristi vuna ili nekakve vrpce; vuna je svakako najjeftinija opcija, a svakako se preporučuje koristiti barem dvije boje)

Nemojte se bojati igrati pa koristiti više materijala, višebojnu vuku ili čak uplesti ukrase tijekom tkanja. Budite slobodni! :D

Proces:

Označite sredinu dvaju štapova.

Prekrižite dva štapa te ih držite tako ukrštene (ili ih pričvrstite s malo ljepila).

Napomena: od sada pratite dijagram ispod! (kliknite na sliku kako biste je uvećali i sačuvali na računalo u punoj veličini)
 1. Zamotajte vunu nekoliko puta oko kraka a (dakle gornjeg kraka križa) nešto malo poviše mjesta križanja dvaju krakova. Motajte počevši s njegove lijeve strane (zelena točka na dijagramu), prođite vunom ispod kraka a, onda iznad i lijevo njega te ispod njega put desno itd. kako ukazuje strelica na dijagramu.
 2. Vuna će vam sada biti s gornje strane kraka a okrenuta put lijevo. Nategnite ju dijagonalno do kraka b (dakle put lijevo) te zavrnite ispod kraka b put gore (pratite strelicu pokraj brojke 2 na dijagramu).
 3. Izaći ćete s gornje strane kraka b. Sada ćete vunu nategnuti dijagonalno preko kraka b i c dok ne dođete do desne strane kraka c.
 4. Dobro ćete držati nategnutu vunu i proći ispod kraka c (dakle s njegove desne strane tako da izađete na lijevu stranu). 
 5. Zavrnut ćete vunu preko kraka c i d tako da stanete s desne strane kraka d. 
 6. Proći ćete ispod kraka d dok ne izađete s njegove donje strane.
 7. Zavrnut ćete vunu preko kraka d i a dok ne dođete s lijeve strane kraka a. 
 8. Kada izađete s lijeve strane kraka a (korak 8 na dijagramu), ponovno ćete zavrnuti vunu ispod njega te izaći s njegove desne strane. 
Nakon ovih osam koraka dobit ćete nešto nalik onome na fotografiji ispod. Da, svjesna sam da ne liči ni na što, ali prvi koraci su tu da fiksiraju štapove. Tek će se kasnije početi viđati forma.


Nastavite ovako motati vunu (kada završite korak 8, vratite se na korak 2 itd.). Pazite samo da vam je vuna stalno zategnuta, ali ju nemojte previše ipak zatezati da vam ne pukne. 

Nakon nekoga vremena će vam Božje oko biti vidljivo i izgledati ovako:


Kada ste procijenili da biste htjeli zamijeniti boju, napravite sljedeće:
 1. Zamotajte vunu nekoliko puta oko kraka a kada dođete do njega kao što je opisano u koraku br.1 prije.


 2. Uzmite vunu druge boje i položite je u obrnutom smjeru od prve boje vune tj. kraj prema desno. Zamotajte je kao što je opisano u koraku ranije.


 3. Zavežite slobodne krajeve dvaju vuna sa stražnje strane križa (obični dupli čvor je sasvim dovoljan).

 4. Nastavljajući se na korak br. 2, izaći ćete s gornje strana kraka a i vuna će vam biti okrenuta put lijevo. Sada naprosto nastavite od koraka 2 od ispod dijagrama (Nategnite vunu dijagonalno do kraka b...).

 5. Ako budete mijenjali još boja, onda ponovite korake 2,3 i 4. Ja sam dodala još i smeđu boju pa to izgleda otprilike ovako:

 6. Zadnju vunu završite motati kao što je opisano u koracima pod brojem jedan iznad.

Kako biste završili pletenje, trebate još napraviti prsten/omču na koju ćete moći objesiti vaše Božje oko. Za to odsijecite klupko vuno tako da ostane cca. 40cm vune visjeti s oka. Kako biste taj preostali kraj donekle fiksirali, prođite njim još jednom ispod štapa, potom iznad ostavljajući vunu vrlo labavo i provucite kraj kroz olabavljeni dio. Ako vam je ovo nejasno, sljedeća fotografija će vam pojasniti. :)

Nemojte povući vunu put dolje već pute gore (prema vrhu štapa) kao što je prikazano na sljedećoj fotografiji.


Sada vam preostaje samo napraviti prsten. Ako ne znate neki kvalitetni čvor za ovu svrhu, ja vam preporučam čvor po imenu kirurška omča

Nadam se da ćete biti zadovoljni s vašim Božjim okom i da će vam još dugo služiti svrsi te ukrašavati dom. :) 

Do sljedećeg posta,
vaša Witch's Cat

How to Make a God's Eye

The God's eye is a very simple decoration which is fit for every Sabbat...the only thing you will need to change is the colors of the material you use. Since I made my God's eye for Mabon (the autumn equinox), I chose autumn colors (brown, red and yellow). If you're making yours for another holiday, then simply choose the colors that are appropriate for the time of year. Of course, you can make it for other holidays and not just Sabbats and decorate it as you please. But before I get to the actual making and decorating part of the post, I would like to say a few words on what this decoration represents.

Symbolism

The skelet of the decoration itself is made up of two crossed sticks; one horizontal and the other vertical. The horizontal stick represents our connection to this world and the mundane in general, while the vertical stick (by which we hang this decoration) represents our relationship with the Divine. The weaving (if you can call it that) of this decoration is in itself a type of meditation, some would even say prayer. You may find this decoration in several traditions and the only thing that will differ is the way in which it is woven, but the final result will be similar, if not the same. 

In Paganism, the four arms of the cross represent the four cardinal/compass points, the four solar Sabbats (two solstices and two equinoxes which Pagans celebrate), the Wheel of the Year (which is directly connected to the four Sabbats mentioned before) and the four elements (and everything that goes with them). Some Pagans will turn the act of weaving into a magical ritual by focusing on a certain goal that they wish to "weave into" the God's eye (the goal is most often protection of one's house or family since this decoration is put somewhere in the house, but it can be anything else you want).

In the process of making this, notice how the two sticks become more and more stable the more you weave. The ribbons/thread/yarn you use represent that which connects you to the Divine and also that which connects you mundane world to divine forces. This, of course, varies from religion to religion, but you can meditate on what these threads mean to you.

If you follow a Pagan tradition, you may be interested in the following section on the colors that correspond to the Sabbats because it will make it easier to choose your materials.

Appropriate Colors:

 • Yule: red, green, white, gold, silver
 • Imbolc: white, red, pink, green, blue
 • Ostara: gold/yellow, pastel colors (primarily purples, but also pinks, blues and greens)
 • Beltane: dark green, white, the colors of the rainbow
 • Litha: blue, green, yellow, dark green, the colors of the rainbow
 • Lughnasadh: golden-yellow, orange, red, green, brown
 • Mabon: orange, dark red, brown, yellow, indigo,
 • Samhain: red, black, orange, white

Appropriate Decorations

I believe that the appropriate decorations are the things you see around you in period you're making your God's eye in. For instance, if you see flowers blooming during Beltane then include fresh/plastic flowers. For Litha, which marks the beginning of summer, add sea shells or pebbles if you live near the sea or a river. If you notice the ground is full of pine cones in the autumn, then use them.

Some decorations with which you just can't go wrong are crystals, special decorations made from ribbons/yarn, little bells, buttons of appropriate colors etc. I'm sure your imagination will go wild when you start weaving so I'll leave the decoration part to you. :)

You Will Need:

 • two sticks of equal length (tree branches, popsicle sticks, fine wood or even cinnamon sticks which give you a bonus of a house that smells wonderful...your choice)
 • some material of different colors (yarn or ribbons are usually used; yarn is definitely the cheapest option and two colors are advisable, if not more)

Don't be afraid to experiment and play around a bit by using different materials, multicolored yarn or even weaving in certain decorations in stead of adding them at the end. Be free! :D

The Process

Mark the middle of both the sticks.

Cross the two sticks as shown in the picture below and hold them like that (or glue them together if you want to make it easier).Note: from now on, follow the diagram below (click on the picture to view it full-size and save it onto your computer)
 1. Wrap the yarn a few times around arm a (the upper arm of the cross) just a bit above the point where the two sticks overlap. Start wrapping from the arm's left side (the green dot on the diagram); pass below the arm then over and to the left and after this go below and to the right etc. as depicted by the arrow on the diagram. 2. The yarn will now be on top of/over arm a and the end will be on the left. Pull it diagonally towards arm b (so towards the left) then cross below arm b and go upwards (follow the arrow next to the number 2 on the diagram).
 3. You will come out above arm b. Now pull the yarn diagonally across arm b and arm c until you get to arm c's right side.
 4. Keep the yarn strained and pass below arm c (so from its right side and come around to the left).
 5. Pass over arm c again going diagonally towards arm d and stop when you get the arm d's upper side.
 6. Go below arm d so you come out on its lower side.
 7. Cross the yarn over arm d and go diagonally towards arm a.
 8. When you come out on arm a's left side (step 8 in the diagram), you will pass below arm a again and come out onto its right side.
After these eight steps, you will have something that looks like the photo below. And yes, I am aware that the photo doesn't look like anything at this stage, but these first steps have to be done in order to keep the sticks together. You will start seeing the form a bit later on.


Keep wrapping the yarn according to these instructions (when you finish step eight, go back to step two etc.). Just take care to keep the yarn strained at all times, but not too tightly so it doesn't break.

After some time, your God's eye will start to be visible and will look something like this:When you feel that it's time to change colors, do the following:
 1. Wrap the yarn around arm a (when you get to it) as described in step no. 1 previously.


 2. Take a new color of yarn and lay it over arm a in the opposite direction of the first color of yarn (i.e. the end towards the right). Wrap it around arm a as described previously.
 3. Tie together the two loose ends of yarn at the back or arm a (a double simple knot will do).


 4. Continuing from step no.2, you will come out on the upper side of arm a and the yarn will be turned towards the left. Now simply follow the steps 2-8 from below the diagram (Pull the yarn diagonally towards arm b...).


 5. If you decide to add more colors then repeat the steps 2, 3 and 4 above. I added brown yarn so my God's eye looked something like this at this stage:


 6. Finish wrapping the yarn as describe in step 1 just above.

To finish weaving, you will have to make a loop which you will use to hand the God's eye. To do this, cut the ball of yarn so you leave about 40cm of yarn attached to the eye. In order to keep that left-over yarn in place, pass below arm a then above it again keeping the yarn loose (like you have been wrapping so far) and then pass through this loose part with the end of the yarn. If this is unclear to you for some reason, then hopefully the following photograph will help you understand better. :)


Once you have done this, don't pull downwards (towards your eye), but pull upwards (from it) as shown in the following photo.


You only have to make the actual loop now and you're done. If you don't know any quality knots for this, I recommend the surgeon's loop knot.

I hope that you will be satisfied with your God's eye and that it will serve its purpose for a long time as well as decorate your home. :)

Until next time. Yours,
Witch's Cat

20.9.13

Kruh Mračne Majke s medom

Za Mabon tj. jesenski ekvinocij (21. rujna) se slavi mračni aspekt Trostruke Božice (fazu Starice). Mabon označava početak jeseni, vrijeme kada lišće otpada i kada postaje hladnije. Ovo se nekima čini kao jako mračno razdoblje, ali je usprkos tome veselo jer je Mabon drugi od triju žetvenih blagdana (Lughnasadh je prvi, a Samhain posljednji). U kolovozu se bralo žito, a rujan sa sobom donosi obilje voća, orašastih plodova i povrća...i sve se to treba pojesti! :D 

Razlog zbog kojeg se ovaj kruh naziva kruh Mračne Majke je jer se radi o kruhu koji je posvećen Božici u njezinom aspektu Starice (odnosno u mračnom aspektu). Kako bi ime bilo vjerodostojno, kruh se radi dijelom od crnog brašna i recept je jako jednostavan. Možete se i sami uvjeriti u to. ;)

Potrebno je:

 • 2 čaše tople vode
 • 1 kesica instant kvasca
 • 1/3 (ja sam stavila 5 jušnih žlica) meda
 • 3 čaše crnog brašna
 • 1 čajna žličica soli
 • 1/4 čaše suncokretovog ulja
 • 2 jušne žlice omekšalog masla
 • 4 čaše glatkog bijelog brašna

Priprema:

 1. Pomiješajte kvasac i toplu vodu tako da ne bude grudica te dodajte med (on zamjenjuje šećer koji bi inače omogućio kvascu da se digne).
 2. Dodajte crno brašno, sol, ulje i maslo te miješajte dok smjesa ne postane kompaktna (ja sam miješala ručnom miješalicom poput ove do četvrte čaše i onda nastavila rukama). 
 3. Dodajite bijelo brašno čašu po čašu i miješajte rukama. (ja sam stavila 4 i pol čaše brašna jer mi je smjesa bila još jako ljepljiva).
 4. Pobrašnite jednu površinu i nastavite mijesiti tijesto rukama na njoj cca. 5-10 minuta. Tijesto će postati elastično i biti će i dalje malo ljepljivo. Pobrašnite površinu i više puta tako je potrebno da se tijesto ne lijepi previše, ali očekujte da će vam se lijepiti po prstima.
 5. Nauljite i pobrašnite jednu posudu te stavite u nju tijesto kada ste ga izmijesili. Prekrijte ga krpom i ostavite na toplom mjestu dok se ne digne duplo (cca. 45 minuta).
 6. Još jednom izmijesite tijesto i presijecite ga na pola. Oblikujte dvije štruce kako vam odgovara i stavite u tepsiju koju ste prethodno prekrili papirom za pečenje (ako ga nemate onda ćete ju morati nauljiti i pobrašniti). Prekrijte tijesto još jednom i pustite da se diže još 15ak minuta.
 7. Zagrijite pećnicu na 200°C (meni je nešto jača pećnica pa sam smanjila temperaturu na 175°C).
 8. Ako želite ukrasiti kruh nožem tako da urežete oblike i slično, onda to učinite nakon 15 minuti dizanja.
 9. Pecite kruh otprilike pola sata (možda će vam trebati i manje, ali vam je svakako najbolje mjerilo da je kruh gotov kada mu površina porumeni).
 10. Možete premazati kruh rastopljenim maslom zbog estetike ako želite (površina će poprimiti finu zlatnu nijansu). 
 11. Pustite tijesto da se ohladi 15 minute prije nego ga maknete s tepsije. 

Preporučujem da se kruh jede dok je još topao uz malo masla...i sami znate da je takav svaki kruh najbolji. :D 

Sretan vam Mabon i prijatno! :D
Vaša Witch's Cat

Dark Mother Bread with Honey

The dark aspect of the Triple Goddess (the Crone aspect) is celebrated at Mabon i.e. the autumn equinox (September 21). Mabon marks the beginning of autumn; the time of year when the leaves fall from the trees and when the temperature starts to drop. This may seem like a very dark time of the year to many people, but it is also a merry time because Mabon is the second of the three harvest festivals (the first being Lughnasadh and Samhain the third). August was the time for gathering corn, but September brings with it an abundance of fruit, nuts and vegetables...and all of them have to be eaten! :D

The reason why this bread is called "Dark Mother bread" is because it is dedicated do the Goddess in her Crone aspect (i.e. her dark aspect). In order for the bread to be true to the name, it is made partly from whole wheat flour which is a bit darker than the usual flour you would use. The recipe is quite simple...try it out yourself. ;)

You Will Need:

 • 2 cups warm water
 • 1 tbs (tablespoon) active dry yeast
 • 1/3 (a third) cup honey (I put 5 tablespoons since it's about the same)
 • 3 cups whole wheat flour
 • 1 tsp (teaspoon) salt
 • 1/4 (a quarter) cup vegetable oil (I used sunflower oil)
 • 2 tbs butter
 • 3 cups all-purpose baking flour

How to Prepare:

 1. Dissolve the yeast in warm water so that there are no clumps and then add the honey (it's a replacement for sugar which is usually added in order for the yeast to rise). 
 2. Add whole wheat flour, salt, vegetable oil and butter and mix until the dough is compact (I used a whisk up to this point, but after the third cup of flour, I continued kneading it with my hands).
 3. Add the all-purpose flour cup by cup and knead it in with your hands (I added 4 and a half cups of this flour because the dough was still a bit too sticky).
 4. Lightly flour a kitchen surface and continue kneading the dough there for about 5-10 minutes. The dough will be become elastic and will remain slightly sticky. Flour the surface several time if needed so the dough doesn't stick to it (though it will stick to your hands...that's ok). 
 5. Oil up and flour a bowl. When the flour is ready, roll it up into a ball and put it in the bowl. Cover it with a cloth and leave in a warm spot to rise until it has doubled in size (about 45 minutes). 
 6. Punch the dough down and cut it in half in order to make two smaller loaves of bread (though one big one is fine too). Form the loaves to your liking and place them in a pan on which you previously laid out some baking paper (if you don't have any, then simply grease and flour the pan). Cover the dough once more and let it rise for another 15 minutes.
 7. Heat the oven up to 200°C (my oven is a bit stronger so I put it up to 175°C).
 8. If you want to decorate the bread with a knife by cutting in shapes and things, then do it now (after the 15 minutes you left it to rise).
 9. Bake the bread for about half an hour (though you can be sure it's done when it has turned golden-brown at the top).
 10. You can brush some melted butter over the top of the hot loaves to add a golden glaze to them.
 11. Leave the bread to cool down 15 minutes before removing it from the pan.

I recommend you eat the bread with a bit of butter while it's still warm...although I'm sure you know that any bread is best when served like this. :D

Happy Mabon to you all and bon appétit! :D Yours,
Witch's Cat

15.9.13

Lijekovi za bilje

Točno su ovako izgledale lisne uši u mene
(makar ih nije na svakom listu bilo ovoliko)
Nedavno su mi moje biljčice koje toliko volim oboljele, a ne mogu vam opisati koliko mi je to bilo bolno. Zaista su mi neke prirasle srcu jer nisu naprosto kupljene već uzgojene od malenih sjemenki, ili pak dovedene sa sela (čudo je što su se uopće uspjele aklimatizirati). 

Kako svoje biljke iz "vrta" (zapravo više lončanica na balkonu) koristim kao lijekove, začine i za pripravljanje aromatičnih ulja, ne mogu ih trovati pesticidima, niti to želim. Htjela sam naći organske metode liječenje biljaka, ali se to uspostavilo mnogo težim nego što sam mislila. 

U procesu traženja sam gledala po knjigama koje imam kod kuće, po internetu i svratila do poljoopreme gdje mi je radnica naprosto rekla da ne zna nijednu organsku metodu liječenja biljaka te da oni tu prodaju samo pesticide. Uz to mi nije znala niti reći od čega su mi točno biljke oboljele već da se samo radi o "bubama". To sam i ja ustanovila, no nema veze. Bila sam prepuštena sama sebi i, nekim čudom, uspjela sam definirati uzrok bolesti i naći lijek!

Izgleda da su mi biljke bile oboljele od lisnih ušiju i da su ih, uz to, jeli skakavci (iako sam za njih saznala dosta kasnije). Valjda životinje vole biljke bez pesticida....gle čuda.

Izgleda slatko, ali mi je skoro uništio
metvicu, kadulju i uspio uništiti neven!
Lisne uši mogu biti raznih boja a meni su bile crne. Izgledale su zapravo kao jako malene crne točke na stražnjim stranama lišća. Shvatila sam da se radi o nekakvom manjem kukcu jer sam primijetila da nešto jede lišće iznutra (skakavci jedu s vanjske strane lista tako da je morala biti manja buba) i jer sam počela uočavati  nakupine tih crnih točkica oko rupa u lišću. Skakavca sam uočila kako mi stoji na grani metvice nakon što ga je ošamutio prvi lijek koji je trebao ubiti uši (i jest ih ubio na kraju), ali sam shvatila tek dan kasnije da zapravo jede biljke kako sam ga vidjela na djelu; mahnito je grizao i bacao okolo lišće moga tamjana! 

Zahvaljujući sveznajućem Google-u sam saznala za jedan lijek koji mi je služio da ubijem sve te uši dok sam koristila čaj od koprive kako bih spriječila ušima da se ponovno vrate te poboljšala rast biljaka. 

"Recepte" vam donosim u ovom postu, a prije nego što vam ih napišem, dajem vam nekoliko slika biljaka prije liječenja i poslije liječenja:

Metvica prije liječenje (sami početak napada lisnih ušiju)
Metvica 2 mjeseca poslije liječenja
Kadulja prije liječenja - ovdje se jako dobro vidi točno na koji način lisne uši grizu lišće
Kadulja 2 mjeseca poslije liječenja
Ja svakako primjećujem razliku, a nadam se da ju i vi vidite makar fotografija nije ni približno ista stvar kao i vidjeti biljku uživo.

Svakako, evo vam ta dva čuda koja su mi spasila biljke! :)

Višenamjenski sprej protiv parazita

 1. Isjeckajte/samlijte jednu glavicu luka i jedan cijeli češnjak. (ja sam koristila multipraktik)
 2. Dodajte jednu žličicu čilija u prahu i 1 litru vode.
 3. Ostavite da odstoji jedan sat, procijedite kroz cjediljku i dodajte jednu žlicu tekućeg deterdženta za posuđe te dobro izmiješajte.
 4. Prelijte tekućinu u bocu s nastavkom za sprej.
 5. Kada prskate biljke, pazite da poprskate i donju stranu lišća jer tu bude najviše ušiju. 
Napomene: držite tekućinu u hladnjaku kako bi duže izdržala. Može se maksimalno koristiti tjedan dana, a ako odstoji duže može biti štetna pa ju se preporučuje baciti. Držite bocu uvijek začepljenu (zbog kvarljivosti, ali i zbog mirisa). Nakon korištenja operite ruke (ili koristite rukavice prilikom korištenja) i pazite da vam ne dođe u doticaj s osjetljivim dijelovima kože te očima.

Ova mi je količina bila dovoljna za otprilike 4-5 dana, ali sam prskala 6-7 biljaka njome pa uzmite to u obzir.

Čaj od koprive

Omjer: 20g sušene koprive na 1 litru vode
 1. Osušenu koprivu ostavite da odstoji u vodi na sobnoj temperaturi 24 sata u poklopljenoj posudi.
 2. Procijedite i prelijte tekućinu u bocu s nastavkom za sprej.
 3. Kada prskate biljke, pazite da poprskate i donju stranu lišća jer tu bude najviše ušiju.
Ako želite ovaj čaj koristiti kao gnojivo onda možete držati koprivu 3 dana u vodi. Miris će biti jako intenzivan i pomalo neugodan, ali se isplati. 

Što se tiče same koprive, ako ju ne možete brati okolo ili ju već nemate, možete ju kupiti već osušenu u bilo kojoj čajoteci/kući čaja (ja sam svoju bila uzela za 10-20kn). 


Ova dva lijeka nisam koristila u isto vrijeme već jedan nakon drugoga. Prvo sam koristila prvi lijek 4-5 dana i pustila biljke da se odmore dva dana. Potom sam ih prskala čajem od koprive 4-5 dana. Trebalo je dosta vremena da se biljke oporave i da ponovno krenu mladice rasti, ali uspjela sam! :D

Nadam se da vi nećete naići na ovakve probleme, ali u slučaju da naiđete, želim vam puno sreće!
Puno pozdrava,
vaša Witch's Cat


Organic Plant Remedies

This is exactly what the plant lice on my plants
looked like (except there weren't this many of
them on each plant)
My plants, which I love dearly, recently got sick and I can't even begin to describe how painful this was for me. Some of them have really grown on me since I didn't just buy them; a few of them I even grew from seeds while others were brought from the countryside (and it's a miracle they even adjusted to the new climate).

Since I use these plants from my "garden" (actually just a balcony so the plants are potted) for medical and culinary purposes as well as to make aromatic oils, I can't poison them with pesticides nor do I want to. I wanted to find organic ways to cure them but this turned out to be much more difficult than I expected.

In the process of searching for remedies, I searched the books I have at home as well as the Internet. I even went to a nearby agricultural shop where the saleswoman told me that she doesn't know a single organic method for healing plants and that they only sell pesticides there. As if that wasn't bad enough, she couldn't even tell me what was causing this illness; all she said was that she guessed it was some sort of bug. Well I could have guessed that but never mind. It was up to me to solve this mystery and, by some miracle, I managed to find a cure and even find out what the cause was!

It turned that plant had gotten plant lice and that grasshoppers had decided to feast on the leaves as well (although I found out about the grasshoppers a bit later). I guess animals like plants with no pesticides...what a shocker. 

He might look cute, but he almost
destroyed my peppermint and
frankincense plant and succeeded in
eating up my whole marigold plant!
There are several kinds of plant lice that differ by color, among other things, and mine were black. They just looked like tiny little black dots on the bottom parts of the leaves. I came to the conclusion that it must be some sort of smaller bug when I figured out that something was eating the leaves from inside (grasshoppers start eating the leaf from the outer parts). It helped me out when I noticed that small groups of these black dots liked to gather around the holes in the leaves. I noticed the grasshopper on my peppermint plant after he had been sedated by the first cure I used to kill the plant lice, but it wasn't until the next day that I found out he was also eating the plants; I caught him red-handed...frantically biting and throwing around bits of my frankincense plant!

Thanks to the all-knowing Google, I managed to find a preparation which was supposed to kill all the plant lice while I used nettle tea to keep the lice from coming back as well as better the growth of the plants.

I bring you the "recipes" for both remedies in this post. But before you read them, have a look at the "before and after" pictures:

Peppermint plant before the cure (the very beginning of the lice terror)
Peppermint plant 2 months after the finished cure
Sage plant before cure - you can see very well exactly how the plant lice eat the leaves
Sage plant 2 months after the finished cure
I don't know about you, but I definitely see a difference and I hope you can see it too even though a photo isn't even close to seeing the plant in person.

Anyway, here are the two miracles that saved my plants! :)

All-Purpose Insect Pest Spray

 1. Cut up or grind one whole onion and one garlic bulb. (I used a kitchen blender)
 2. Add one teaspoon of powdered chili and one liter of water.
 3. Let the mixture sit for an hour, strain it through a cheesecloth or any other type of filter and add one tablespoon of any liquid dish soap. Mix well.
 4. Pour the liquid into a bottle with a spray ending.
 5. When spraying your plants, pay attention to the undersides of the leaves since this is where you'll find the most lice.
Note: keep the liquid in the refrigerator so it will last longer. It can be used up to a week (if it stays longer, even in the fridge, it is best to throw it away because it is potentially harmful). Always keep the bottle shut (the liquid can go spoiled and it can stink up your fridge). After using it, wash your hands (or use gloves while spraying) and take care not to let the liquid come in contact with any sensitive skin areas or the eyes. 

This amount lasted 4-5 days for me, but I sprayed 6-7 plants with it so take that into consideration. 

Nettle Tea

Ratio: 20g of dried nettles on 1l (liter) of water
 1. Leave the dried nettles to sit in the water at room temperature for 24 hours in a covered container.
 2. Strain the mixture through any sort of filter and pour the "tea" into a bottle with a spray ending.
 3. When spraying your plants, pay attention to the undersides of the leaves since this is where you'll find the most lice.
If you want to use this tea as a fertilizer, then leave the nettles in for 3 days. The smell will be very intense and a bit unpleasant, but it's worth it.

As for the nettle, if you can't go picking it in the countryside and don't already have it at home, you can by dried nettles in any tea house (I bought mine for about 2 euros).


I didn't use these two remedies at the same time, mind you. I used the first remedy for 4-5 days and then I let my plants rest for 2 days. After that, I started treating them with the nettle tea for 4-5 days. It took them a long time to regain their strength and grow new stems, but I succeeded! :D

I sincerely hope that you won't have these problems, but if you do, I wish you the best of luck!
Until next time. Yours,
Witch's Cat


12.9.13

Najava knjige Paganizam u teoriji i praksi

OBAVIJEST: Drugi dio u seriji dakle Paganizam u teoriji i praksi - magija i vještičarstvo se počinje isporučivati od 10. siječnja 2014. godine. Cijena druge i treće knjige će biti 119,90kn. Knjige ćete moći kupiti u knjižarama.
Ako želite naručiti knjige da vam dođu na kućnu adresu, to možete učiniti ovdje. Vrijedi istaknuti da je poštarina besplatna.

______________________________________________________________________

Kada budete krajem mjeseca prolazili pokraj nekog kioska Tiska, bacite oko na one police s knjigama. Znam da ćete vidjeti brojne knjige koje spadaju pod lako štivo; znate, one knjige koje su savršene za čitanje pred spavanje ili tijekom nekog putovanja. No knjiga koju ovim putem najavljujem se sigurno ističe i po temi i po duljini te nikako ne spada pod lako štivo.

Stoga s velikim osmjehom na ustima najavljujem knjigu koju iščekujem već dugo vremena - Paganizam u teoriji i praksi čiji je autor uzeo pseudonim Iolar (koji je ujedno i njegovo duhovno ime). 

Ono što me čini još sretnijom je činjenica da je ova prekrasna osoba uspjela ostvariti svoju veliku želju i što se sav uloženi trud isplatio. Naime, Iolara poznajem osobno i mogu reći da je on jedna iznimno inteligentna osoba od koje očekujem samo najbolje! Počeo je pisati knjigu s idejom da će to biti jedna knjiga, no zbog praktičnih razloga će se izdati u tri dijela. Ipak se radi o djelu koje je 1300 stranica dugo pa su izdavači zaključili da će biti bolje podijeliti je u tri knjige (svaka po otprilike 450 stranica).

Kako biste se bolje upoznali s knjigom tj. knjigama, navodim njihov sadržaj kojeg sam pronašla na blogu samog urednika - Danijela Tatića (blog: Malleus Maleficarum). U međuvremenu sam imala prilike vidjeti naslovnice knjiga koje vam također donosim kako biste ih lakše prepoznali na kioscima.

Kada otvorite knjige, prvo što ćete moći pročitati su sljedeća poglavlja:

OPĆI SADRŽAJ
 1. Opći sadržaj
 2. Detaljni sadržaj 
 3. Predgovor

UVODNA POGLAVLJA 
 1. Što je paganizam?
 2. Duhovnost, vjera ili religija?
 3. Vječna “stara vjera”

TERMINOLOGIJA I IZVORI
 1. Terminologija
 2. Izvori

Prva knjiga - Doktrina paganizma

 1. Život, ljubav i radost
 2. Red i nered
 3. Sveopća načela
 4. Bog i Božica 
 5. Paganski panteon
 6. Kozmologija i kozmografija 
 7. Elementi 
 8. Besmrtna bića u smrtnom svijetu 
 9. Koncepti dobra i zla 
 10. Podrijetlo patnje 
 11. Život nakon smrti
 12. Moralna retribucija
 13. Paganska etika
 14. Povratak Božice Majke
 15. Odnos s božanskim

Druga knjiga - Magija i vještičarstvo

 1. Odnos s prirodom
 2. Vilinski svijet
 3. Magija
 4. Divinacija
 5. Travarstvo
 6. Iscjeljivanje
 7. Vještičarstvo

Treća knjiga - Obredi i simboli

 1. Obredi prijelaza
 2. Kolo godine
 3. Sabati
 4. Ezbati
 5. Paganski simboli

Sada bih navela nekoliko "knjiških" podataka kako biste znali sve što vam treba prije nego što prijeđem na najslađi dio posta - intervju s autorom. :)

Datum izlaska prve knjige: 30.9.
Datum izlaska druge knjige: 31.10. - Noć vještica (jako prikladno, zar ne?)
Datum izlaska treće knjige: 30.11.
Cijena po knjizi: 79,90kn (dakle sve tri dijela 240kn)
Gdje kupiti: kiosci Tiska i u svim boljim knjižarama (moći će se i naručiti, a nakladnička kuća je omogućila i besplatnu poštarinu za sve nove knjige)
Format: 17x24cm
Uvez: tvrdi
Nakladnik: Despot Infinitus (zahvaljujemo vam!)

Pratite link Paganski akcijski komplet – do isteka zaliha! kako biste naručili sve tri knjige na kućnu adresu po dosta povoljnijoj cijeni. :) Ja sam odabrala ovu opciju jer jedva čekam knjige, ali i jer uvijek dobro dođe uštediti koju kunu, zar ne?

Ne brinite, najaviti ću i druga dva dijela kada bude vrijeme i napisati osvrt o svima kako koji pročitam. No svakako vas podržavam u kupnji svih triju dijelova jer je ovo jedna od onih knjiga koju naprosto vrijedi imati na polici i koju ćete moći otvoriti kada vam god nešto o ovoj temi bude potrebno. 

Ali dosta ste čuli od mene. Tijekom kratkog intervjua sam saznala nekoliko informacija od samog autora za koje sam dobila dopuštenje da podijelim s vama, pa evo što sam saznala. :D

Witch's Cat: Što te je motiviralo da počneš pisati ovu knjigu?

Iolar: Kad sam osvijestio da je paganizam moja duhovnost, počeo sam čitati sve što mi je palo pod ruke. Odmah sam, nekako intuitivno, počeo sortirati i sistematizirati gradivo. Jer…jedan autor napisao bi jednu stvar, drugi drugu…ali nigdje nisam pronašao detaljan pregled neopaganske filozofije i ritualne prakse, po načelu "sve na jednom mjestu". Iako, posebno bih izdvojio i pohvalio Raymonda Bucklanda i pokojnog Scotta Cunninghama, dva izvrsna i iznimno značajna autora. I tako…počeo sam pisati spontano, objedinjujući razne informacije i uvide. Kad sam počeo, nisam htio stati dok sve ne završim. Što me motiviralo? Upravo ta praznina u znanju o (neo)paganizmu, čak i među samim paganima. Nadam se da ću barem malo pridonijeti tome da se ta praznina ispuni.


Witch's Cat: Zbog čega si odlučio koristiti svoje duhovno ime umjesto pravog imena?

Iolar: To je običaj mnogih neopagana, primjerice "Starhawk", a evo na stolu baš gledam u knjigu Beyond the Broomstick koju je napisala "Morgana". U Beogradu je "Gwydion" napisao knjigu o Wicci. Mnogi me pitaju: Zašto pseudonim? Odgovaram: to nije pseudonim, nego ovo što si ti rekla – duhovno ime. Kada pišem o duhovnosti, naprosto rabim duhovno ime. Svjetovni identitet zamjenjujem onim spiritualnim. Nema tu nekih "preuzvišenih" razloga.


Witch's Cat: Je li nam možeš odati po kojem si sistemu radio tj. kako je izgledao proces stvaranja?

Iolar: Sistematiziranje gradiva bilo mi je najveći izazov! U koje poglavlje staviti koju temu? Čini se jednostavno, ali na to sam potrošio više energije nego na samo pisanje. Prvo sam odredio najveće cjeline, pa nazive poglavlja, pa potpoglavlja… a onda sam jednostavno pisao sve što sam smatrao relevantnim. Bilo je jako mnogo prepravljanja i dorađivanja.


Witch's Cat: Koje ti je poglavlje omiljeno i zbog čega?

Iolar: Zaista mi je teško izdvojiti. Ima ih 32, ali su veoma nejednaka po dužini. Primjerice, prva knjiga ima 20 poglavlja, druga 7, a treća 5. No, jednake su dužine jer su ova kasnija poglavlja mnogo veća. Možda bih eventualno izdvojio 29. poglavlje: Kolo godine i 30. poglavlje: Sabati, koja se nalaze u trećoj knjizi. Nadam se da će sva simbolika koja se krije iza toga postati mnogo jasnija.


Witch's Cat: Što želiš postići izdavanjem ovoga djela?

Iolar: Mnogo toga. Prvo, da se šira populacija upozna s paganizmom, magijom i vještičarstvom. Ne treba pojašnjavati koliko neznanja, predrasuda i stereotipa postoji o svemu tome, a znamo i zašto. Sve što sam napisao, argumentirao sam povijesnim i znanstvenim činjenicama. Stoga se nadam da će se na paganizam početi gledati s mnogo većim uvažavanjem. Nadalje, želja mi je da se i sami pagani pobliže upoznaju s vlastitom duhovnošću. Često čujem pitanja: Odakle je taj koncept? Odakle ta riječ? Koliko je to staro?... itd. I konačno, volio bih da to bude tek prvo djelo nakon kojega će i drugi naši pagani početi pisati nova djela. Sve će to uvelike pridonijeti i koherentnosti paganske zajednice u našoj zemlji.Bonus pitanje:

Witch's Cat: Svima koji su upoznati s paganizmom je poznato da ima vrlo malo literature na tu temu na hrvatskom jeziku. Moje je mišljenje stoga da će ova knjiga postati svojevrsna enciklopedija ili, usudila bih se reći knjiga sjenki za hrvatske pagane. Možeš li dati svoj komentar na ovo?

Iolar: Citirat ću samog sebe:
Paganizam nema "svetih spisa", "Božje objave", "Božje riječi" ili "kanona"; poput Veda, Tanakha, Biblije, Tipiṭake, Bhagavad-gīte, Kur’ana i sl. Pagani ne vjeruju da se "konačna ili apsolutna istina" nalazi u bilo kakvom pisanom tekstu. Smatraju da Bog i/ili Božica uopće nemaju razloga da ljudima ostavljaju bilo kakve pisane upute. Oni se ne miješaju u našu slobodnu volju, pa svaka osoba samostalno razvija svoju duhovnost u teoriji i praksi. Tako ni ova knjiga nije "sveta" niti obvezuje bilo koga, čak ni sljedbenike Svjetskoga paganskog kruga. Smisao je ove knjige da vas pobliže upozna s paganizmom u prošlosti i sadašnjosti. Svaki je tekst podložan kritici i može ga se dovoditi u pitanje. Naravno, postoji dio pisane građe u kojoj će neki pojedinci pronaći nadahnuće i ljepotu izričaja, poruke ljubavi, radosti i mudrosti. Takav tekst pagani mogu prigrliti kao izraz ljudskog poimanja i slavljenja božanske ljubavi i energije ili prirode; ali ni on se nikad neće smatrati "svetim" ni nedodirljivim. (Paganizam u teoriji i praksi, knjiga 1.)
Knjige zaista imaju enciklopedijski pristup. Neka one budu izvor znanja i nadahnuća – ali bez dogme i mišljenja da se bilo tko bilo čega izrečenog "mora" pridržavati.


Smatram da je Iolar ovo puno ljepše rekao nego što bih ja mogla. :) 
Ne znam za vas, ali ja odbrojavam dane dok 30. rujna! A ako ne vjerujete meni na riječ kada su u pitanju datumi, danas je izašla službena najava od strane nakladnika koju možete pronaći na ovome linku. Još jednu najavu možete naći na stranici Večernjeg lista koja nosi naziv "Prva studija koja donosi magijske obrede i upute za prakticiranje" te na blogu Naudi nikome. Detaljni intervju na temu prve knjige je također izašao na blogu urednika i nosi zanimljivi naziv "Pagani Isusa smatraju velikim učiteljem i revolucionarom". Uživajte u čitanju! :D

Veselo vas pozdravlja vaša
Witch's Cat

6.9.13

Podizanje grupne energije

Vjerojatno ćete se pitati zašto je ovo nužno? U svakom ritualu mora postojati početak, vrhunac i kraj, baš kao i u dobroj priči. Podizanje energije (bilo to u grupi, ili pojedinačno) omogućuje ovaj vrhunac. Ovo ujedno omogućuje odašiljanje energije ka nekom cilju, a svaki ritual i magijski rad mora imati neki cilj. Ovaj cilj mora biti zajednički svim članovima ako se rad vrši u grupi tj. svatko treba istu stvar vizualizirati, o istome razmišljati i ta vizualizacija treba biti čvrsto određena prije rituala. Ako se ona ne odredi, energija koja se odašilje neće biti ujednačena i rezultat će biti lošiji (ako ga uopće bude).

Magija

Sve definicije magije na koje sam ja naišla se vrte oko kontrole energije tj. usmjeravanja energije ka nekom cilju. Pagani vjeruju da je energija svuda oko nas i da ona sačinjava sve. To je jedna te ista vrste energija koja samo kruži. Iz ovoga proizlazi da je sve povezano preko nje i da ju svi dijelimo. Ako se uzme da je ovo istinito, onda magija nije toliko nelogična jer, na kraju krajeva, nije teško utjecati na nešto s čime smo povezani toliko jako.

Svakako, potrebno je nešto dati da bismo dobili nešto natrag; tako stvari funkcioniraju najčešće. Naravno da se ne traži žrtva, ali se traži da damo/uložimo svoju energiju koju proširujemo uz pomoć kozmosa/viših sila.

Izvori energije

Scott Cunningham tvrdi da postoji nekoliko izvora koji nam mogu pomoći proširiti svoju energiju, ili nam pak posuditi svoju. Od njih se „uzima“ energija koju ćemo kasnije podizati. Ti izvori su:

 1. Osobni – ono što nas drži na životu tj. ono što nas sačinjava. Ovaj je izvor ograničen, ali ga možemo koristiti za magijske svrhe.
 2. Zemljani – sva energija koja potječe iz zemlje, kristala, drveća, vode itd. Ovaj je izvor praktički neograničen i jako je pogodan za korištenje u magici.
 3. Božanski – ono što pokreće sve i što djeluje kroz zemlju. Stoga, ako uzimamo energiju iz zemlje, na neki način ju uzimamo iz božanskog izvora.
Naravno, ne radi se o krađi energije jer, kao što sam napomenula, ova energija samo kruži i svi ju dijelimo. Radi se naprosto o usmjeravanju energije u nekom pravcu (do nas, od nas ka nekom cilju itd.). Ova energija je univerzalna.

Načini podizanja energije

Kada smo vizualizacijama „uzeli“ energiju iz određenog izvora, potrebno ju je podignuti na određeni nivo prije nego što ju se pošalje ka određenom cilju. Do sada su najefikasniji načini bili svi oni koji su uključivali naša osjetila, no neka osjetila intenzivnije djeluju od ostalih. Stoga sam ih podijelila na primarna (intenzivnija) i sekundarna (koji pomažu primarnima, ali sami po sebi nemaju velikog utjecaja).

Primarna osjetila:
 • Sluh – ovo je osjetilo najvažnije od svih jer zvuk zna pokrenuti tijelo do te mjere da nam se otkucaji srca usklade s ritmom bubnja ili basa koji tuče kroz zemlju. Sjetite se samo brojnih galija čije su veslače motivirali i usklađivali bubnjevi. Dovoljno je samo sjetiti se ikojeg iskustva kada ste bili u grupi ljudi gdje je bila nešto glasnija glazba i sve će biti jasno. U ritualima se najčešće koriste bubnjevi, ali se i druga sredstva mogu koristiti za proizvodnju ritma koji će uskladiti i pokrenuti ljude (pljeskanje ruku, udaranje o bedra, lupanje nogama o tlo, udaranje štapa o štap ili kamena o kamen itd.). Naravno da se i drugi instrumenti mogu koristiti, ali se do sada pokazalo da oni najjednostavniji imaju najintenzivniji učinak. Ne smijemo zaboraviti iskoristiti svaki dio našeg tijela za proizvoditi zvukove, stoga ne moramo samo pljeskati nego možemo i pjevati, ili pojednostavniti stvari pa pjevati zapjeve/mantre umjesto stihova koji su teški za zapamtiti. Glavno je da ritam i melodija (i riječi ako se pjeva) budu jednostavni kako bi se sudionici mogli opustiti i fokusirati na podizanje energije, a ne na to kako plešu/pjevaju i slično.
 • Opip – ovo osjetilo igra važniju ulogu u našim životima nego što bismo rekli. Sjetite se koliko vam je lijepo osjetiti mekani pliš, ili grubu koru drveta i kako vam se koža naježi kada dotaknete ono što vas uzbuđuje. Osjet opipa kontrolira strast koja će nam biti potrebna za podizanje energije. Ovaj osjet možemo aktivirati tako da se držimo za ruke s ostalim sudionicima, tako da plješćemo rukama, tučemo o bedra, razbarušujemo kosu; što god samo da vam je i ovo osjetilo uključeno i da osjećate pokret na dlanovima.

Sekundarna osjetila:
 • Vid – inače primarno osjetilo ovdje zauzima sekundarnu ulogu. Kada smo u ekstazi (kada plešemo, kada vodimo ljubav), često znamo zatvoriti oči kako bismo bolje doživjeli trenutak. Ono nam može samo poslužiti kada plešemo da se ne sudaramo s drugima, ali nam može i pomoći na način da nas osvijesti o tome da smo okruženi drugim ljudima. Ovo saznanje kod nekih može uzrokovati sramežljivost (no u ovom radu će se odraditi vježba kako biste se toga riješili), a kod nekih može pak uzrokovati uzbuđenost poput one koju doživljavate kada plešete u velikoj skupini ljudi ili kada navijate na stadionu punom ljudi. Sve ovisi o tipu osobe, no kada se prepustite, vjerojatno će vam ovo osjetilo biti zanemarivo.
 • Njuh – zna biti jako stimulirajuće osjetilo kada je u pitanju jelo, ali u ritualu ne zauzima prevelik značaj. Na njega jedino možemo utjecati tako da mirise oko nas učinimo ljepšima/egzotičnijima kako bi cjelokupni doživljaj bio ugodniji.
 • Okus – u ritualu obično nema nikojeg utjecaja. Obično smo preokupirani drugim osjetilima da bismo mislili o tome jesmo li gladni, ili žedni itd.

Posljednji faktor koji utječe na podizanje energije u krugu je – tuđa energija. Ako osjetimo da drugi odašilju „dobru vibru“, onda nam to pomaže podignuti svoju energiju (kao na dobrom koncertu). Često se dogodi da vam i neki izlazak bude loše samo zato što su ljudi oko vas bili loše volje tj. jer im je energija bila „loša“. No, na ovaj se faktor ponekad ne može tako lako utjecati.

Stadij ekstaze

Cilj podizanja energije je podići je toliko da uđemo u stadij ekstaze. U ovom stadiju ćemo najbolje odaslati energiju, a što više energije unesemo u taj rad (tj. što više energije odašaljemo), to je veća šansa da ćemo uspjeti postići svoj cilj.

Možemo poistovjetiti ritual sa seksom. Biološki smo programirani da žudimo za seksom, ili, bolje rečeno, za orgazmom (vrhuncem). Ovo nije nešto čega se trebamo sramiti. Seks nas privlači jer ovaj vrhunac omogućuje nastavak naših gena. Kada muškarac ne bi doživio orgazam, jajna stanica se ne bi mogla oploditi. Dokazano je i da je veća šansa da će žena zatrudnjeti ako doživi orgazam u isto vrijeme kada i muškarac. Ovo je sve čista biologija. Ekvivalenta orgazma u seksu bi bilo odašiljanje energije tijekom rituala.

Poput seksa, i kontrola energije tj. magika je prirodna stvar. No, ona je i disciplina jer je potrebna vježba kako bismo se izvještili u vizualizacijama koje pomažu pri svemu što sam ovdje opisala. Neki su pak malo više nadareni pa im to lakše polazi za rukom (no ista stvar je i sa seksom; nitko nije dobar prvi put, ali se s vremenom poboljša).

Stožac moći

Stožac moći je postao najpoznatiji način podizanja energije u paganizmu, a dobio je naziv po tome što se bazira na vizualizaciji u kojoj se energije odašilje u obliku stošca. Sam ovaj oblik je pogodan za podizanje energije jer se energija odašilje od pojedinaca (koji su poredani u formi kruga na tlu) ka zajedničkom cilju (vrh stošca).

Ljudi čine bazu stošca tj. krug. Krug je simbol Sunca, jedinstva, vječnosti i reinkarnacije. Jedinstvo je ovdje ključna riječ jer svi moraju biti ujedinjeni i imati zajednički cilj. Sama forma stošca se povezuje s trokutom koji se povezan s brojkom tri (brojka stvaranja i, u wicci, brojka trostruke Božice) koja predstavlja ustrajanje put gore (tj. usmjeravanje energije put gore).

U stošcu moći, ljudi ili sjede u krugu, ili stoje u njemu. Držanje za ruke je najčešći način međusobnog povezivanja, makar se često zna prenositi i poljubac (u obraz) kako bi pozitivna energija počela kolati krugom.

U sljedećem radu će se raditi tradicionalna vizualizacija kao dio podizanja energije (ista ona koja se radi i u stošcu moći). Ona se sastoji od toga da svaki sudionik zamišlja plavo/bijelo svjetlo (ovisno o dogovoru) kako se spiralno uzdiže put vrha stošca. Brzina podizanja svjetla ovisi o brzini podizanja energije u krugu.

Gerald Gardner je opisao stožac moći tako da bazu čine ljudi koji trče u krugu (pritom se držeći za ruke) kako bi podigli energiju. U trenutku kada treba ispustiti energiju, svi bi trebali potrčati prema sredini (u kojoj se obično nalazila vatra ili barem svijeća) vičući cilj.

Obično postoji jedna osoba koja vodi svih kako bi bili usklađeni. To je u kovenima Visoka svećenica (koja često stoji u sredini kruga te ujedno odašilje energiju na način da drugi šalju energiju njoj pa je ona potom šalje dalje). Svakako, ta osoba mora označiti trenutak kada će svi zajedno odaslati tu energiju; ovo se radi tako da se vikne „SADA!“, ili da bilo koji drugi znak koji se prethodno dogovori. Glavno je da je svima jasno da baš u tom trenutku trebaju odaslati energiju.

Uzemljenje

Nakon što je energija odaslana (tj. nakon što je vrhunac postignut), dobro je pustiti energiju da sama padne. No, proces uzemljenja se ne odnosi na spuštanje energije već na vraćanje ostatka energije zemlji kako bismo se mi „spustili natrag na zemlju“. Tijekom rituala smo u ekstazi i „lebdimo u oblacima“, ali je nakon svakog rituala potrebno vratiti se u fizički svijet, što nam omogućuje uzemljenje. Ponekad zbog viška energije u grupi zna doći do tenzija i anksioznosti pa je svakako bolje uzemljiti se nakon rituala (makar se neki uzemljuju i prije i poslije, s tim da se uzemljenje prije rituala svodi na „uzimanje“ energije od zemlje, a uzemljenje poslije svodi na vraćanje energije zemlji).

Najčešća metoda uzemljenja je konzumiranje hrane i pića jer koji može postojati bolji način za uzemljiti se nego konzumiranje plodova zemlje u sebe? Još jedna vrlo česta metoda je direktni doticaj sa tlom na način da se pljesne pod kada je gotov ritual, ili pak da se sjedne ili legne natrag na pod (ako se radi o nekom manje naglom pokretu, često je uključena dodatna vizualizacija kako bi se energija vratila postepeno).

Svakako je potrebno vratiti ostatak energije zemlji zbog prije spomenutih razloga. Također je dobro još stati malo i odmoriti se tako da se sjedne/legne i duboko udiše i izdiše dok nam se otkucaji srca ne smire. 

Radionica:

Voditelj prethodno na tlo postavi kamenje kojim će označiti područje kruga te ga pročisti na prikladne načine kako bi bio spreman za energetski rad.

Napomene: ono što slijedi je radionica Podizanja grupne energije koju sam vodila na Vještičjem sijelu 2013. Teren smo uredili tako da smo napravili krug od kamenja i na istoku postavili dva visoka štapa kao simbol vrata. Kada su članovi ulazili, ja sam ih dočekivala na vratima sa zdjelom vode. Tek nakon što su se umili su mogli ući u krug, a obavezno je bilo kretati se u smjeru kazaljke na satu (deosil). Prije početka samog rada sam pročistila prostor s mirisnim štapićem (simbol elemenata vatre i zraka) te vodom koju sam prethodno pročistila solju (simboli vode i zemlje). 

Htjela bih istaknuti da sam izrazito zadovoljna rezultatom, a i komentari su bili samo pozitivni. :)

1. Vježba opuštanja

Ova vježba služi kako bi se svi oslobodili strahova i treme.

 • Svi stoje u krugu (po mogućnosti raspoređeni muško-žensko, makar sam pustila svih da se rasporede kako im instinkt nalaže) i kada voditelj kaže „sada“, svi počnu izgovarati „mmmm“ dok voditelj ne da znak da treba stati. Na sljedeći znak počnu izgovarati „aaaa“ dosta glasnije i pomalo pojačavati kako voditelj dirigira rukom dok zvuk ne preraste u viku. Svi stanu na znak voditelja.
 • Svi podignu ruke u zrak. Voditelj ide po krugu i kada dotakne neku osobu, ta osoba naglo spusti ruke i vikne što glasnije može te potom stane (viče se maksimalno pet sekunda kako se ne bi ispustilo previše energije). - ova vježba se pokazala posebno korisnom jer su ljudi još bili malo sramežljivi pa ih je ovo natjeralo da se opuste i da izbace svu negativnost iz sebe.

2. Vježba sjedinjavanja

Ona služi kako bi se svi povezali i kako krugom ne bi vladala neugodnost, anksioznost ili bilo koji drugi negativni osjećaji.

 • Svi stanu u krug i drže se za ruke (lijevi dlan put gore, desni dlan put dolje).
 • Voditelj govori što treba vizualizirati (radi se o vizualizaciji kruženja energije kroz svačije ruke kako bi se energija uskladila).
 • Voditelj izgovori cilj (nama je bio blagosloviti zemlju na kojoj smo se nalazili tijekom Vještičjeg sijela) na kojeg se svi sada fokusiraju. Slijedi vizualizacija tog cilja koju voditelj opisuje kako bi svi isto vizualizirali (ja sam opisivala izgled zemlje tijekom različitih godišnjih doba u izrazito pozitivnom svjetlu; povjetarac i jarko Sunce tijekom ljeta, mnoštvo cvijeća tijekom proljeća, prekrasne boje tijekom jeseni i lagani vjetar kako nagriza obraze tijekom umjerene zime).

3. Podizanje energije

Ako neki ne žele pljeskati rukama, mogu uzeti štapove/lonce/kamenje kako bi time proizvodili ritam. Ja sam kao voditelj udarala defom koji ima prilično prodoran zvuk, dok su glavni ritam održavali šamanski bubanj i djembe, a podijelila sam i nekoliko zvečki po krugu kako bi i drugi sudionici mogli svirati.

Napomena: podijelila sam sudionike u unutarnji i vanjski krug; u unutarnjem su se nalazila dva bubnjara i dvije plesačice (smješteni oko samog centra kruga). Njihov je zadatak bio održavati ritam i mantru čistima tj. voditi po tom pitanju grupu (i dalje prateći moje upute). Vanjski krug je podizao energiju trčeći, proizvodeći zvukove zvečkama i tijelom (dakle i pjevajući).


 • Svi stanu u krug kao i prije i dalje se držeći za ruke.
 • Voditelj vodi vizualizaciju posuđivanja energije od tla. Ona se sastoji od vizualiziranja bijelog svjetla koje izlazi iz zemlje i koje se penje do našeg tjemena kroz stopala, prolazeći kroz kralježnicu. Energiju treba ostaviti u tjemenu kako bismo je kasnije ispustili iz krunske čakre.
 • Voditelj šeta po krugu i kako dotakne koju osobu, tako ona počne pljeskati rukama u sporom ritmu. Ritam se malo po malo uvrzava (treba pratiti ritam kojeg voditelj određuje).
 • Voditelj nastavlja šetati po krugu i kada po drugi put dotakne neku osobu, ta osoba treba udarati rukama o bedra/podignuti štapove/zvečke/druge objekte kojima će udarati ritam prateći ritam skupine (napomena: neki će ostati pljeskati rukama). Cijelo vrijeme se ritam treba ubrzavati.
 • Kada voditelj po treći put takne osobu, izgovoti joj u uho koji samoglasnik treba izgovarati. Sudionici mogu udahnuti kada je god potrebno, a voditelj daje znakove kada  treba pojačavati ako do pojačavanja samo ne dođe. (ovaj sam korak bila preskočila jer sam primijetila da se energije već jasno dizala i bez glasova za sada)
 • Do sada bi voditelj trebao biti nadglasan zvukovima sudionika. Sada se sudionici trebaju početi kretati držeći se perimetra kruga. Počinje se s laganim hodom kojeg voditelj pokreće.
 • Kada voditelj da znak, svi počnu izgovarati mantru koja je sukladna cilju (poželjno je da se ona rimuje i da je što kraća). Ona je u našem slučaju glasila: "Zemlja oko nas, zemlja je spas". Voditelj ju prvi počne izgovarati prema ritmu kojeg grupa određuje, a ostali nastavljaju.
 • Kretanje se ubrzava dok svi ne trče u krug. Sudionici su slobodni u trku kretati se kako žele. Mogu se i dalje držati za ruke. Mogu ponekad i skočiti, ili pak plesati u krugu (ako će usporavati skupinu, onda mogu plesati unutar kruga). Mogu ulaziti unutar i van vanjskog kruga kako bi se odmorili, ali ne dalje od metra od ostalih koji se kreću. Ako se i odvoje u unutrašnjost kruga, pokret trebaju nadoknaditi tako da jače plješću/udaraju o bedra, da glasnije izgovaraju mantru ili da rade neki drugi pokret koji ih manje umara. No, ponosna sam da se nitko nije umorio; čak su reakcije bile da su imali i više energije nego što bi inače imali!
 • Kada voditelj odluči da se energija dovoljno podignula, vikne iz petnih žila „SADA!“ i svi stanu na mjesto i viknu pritom zamišljajući energiju u formi bijelog svjetla kako biva ispaljivana iz njihove krunske čakre u vrh stošca. (mi smo imali rog u kojeg je jedan od članova puhnuo na moj znak)
 • Svaki pojedinac treba sam prosuditi kada je ispustio svu svoju energiju i u potrebnom trenutku pljesnuti rukama o pod.
 • Kada su svi pljesnuli rukama o pod, trebaju se vratiti u krug i sjesti/leći kako bi se odmorili.

4. Uzemljenje:

 • Vježba disanja (voditelj vodi vježbu disanja dok se svima ne smire otkucaji srca).
 • Ispuštanje viška energije (voditelj vodi vizualizaciju obrnutu od vizualizacije posuđivanja energije od tla kako bi se ikoji višak energije ispustio). Mi smo ovaj korak zamijenili plesom elemenata kojeg nas je podučila jedna od članica (jako se lijepo uklopio, usput).
 • Svi trebaju ostati sjediti još malo na tlu. Voditelj ide u krug dotičući ljude. Tek kada dotakne osobu ona može napustiti krug izlazeći u smjeru kazaljke na satu kroz označeni prolaz.


Nadam se da ste naučili nešto novo iz ovog posta i da ćete iskoristiti neke savjete i ideje koje sam vam ponudila. Ako je išta ostalo nejasno, slobodno mi se možete obratiti s pitanjima. 

A do sljedećeg puta, puno pozdrava od vaše
Witch's Cat