18.2.14

Vodstvo Božice (Charge of the Goddess) - povijest, izvori i tumačenje

"Mislim da se i dalje sjećam onih davnih davnih dana kada nismo znali odakle one [riječi Vodstva] potječu. One su tada naprosto bile riječi Božice..." - Morgana Sythove (slobodni prijevod iz intervjua)
Prije nekoliko godina sam imala čast upoznati prekrasnu ženu od koje potječe poviše navedeni citat. Spominjem njezino ime jer mi je upravo ona bila poticaj za pisanje o ovoj temi. Nakon što sam (ponovno) pogledala njezin video o istoj temi (kojeg možete pogledati na linku poviše, ali i odmah ispod ovog paragrafa), odlučila sam da želim napisati post na temu Vodstva Božice (kako sam ja prevela engleski pojam Charge of the Goddess). Smatram da je ovaj tekst izuzetno važan jer je, osim što je prekrasan komad poezije, ujedno i inspirativni dio wiccanske liturgije. On je zapravo jedini primjerak wiccanske liturgije koji postoji. Iako možda "liturgija" nije prava riječ, najprikladnija je koju sam mogla naći. Liturgija podrazumijeva da se radi o tekstu koji su uvijek koristi u istom obliku svugdje. Ovo nije u potpunosti istinito kada je u pitanju Vodstvo Božice (Charge of the Goddess) jer su tijekom vremena nastale brojne varijacije na temu. Koveni i pojedinci ga i dan danas adaptiraju prema svojim potrebama. U ovom se smislu Vodstvo neprestano mijenja, iako njegovi temelji ostaju nepromijenjeni. Rezultat je mnoštvo adaptacija ovoga teksta; neke kraće, neke duže, a neke znatno drukčije od starijih verzija. Zbog ovoga se planiram baviti isključivo temeljima koji su zajednički svim adaptacijama. 


Morgana citira mnogo prekrasnih knjiga koje sam ja uzela kao polazište (uz druge izvore koje možete naći u samom tekstu). Ponoviti ću neke glavne točke videa u postu te nekoliko citata kako bi bilo lakše pratiti i uspoređivati, ali u slučaju da želite čuti recitaciju Vodstva na engleskom u više verzija, predlažem da pogledate video i čujete neke informacije od osobe koja je mnogo iskusnija i mudrija od mene. :)

Dakle počnimo od toga da definiramo što Vodstvo Božice uopće jest.

Osnove

Za one koji nisu upoznati s Vodstvom Božice (eng. Charge of the Goddess, koje ću ponegdje u tekstu nazivati samo "Vodstvo"), vrijedi istaknuti neke osnovne podatke.

Vodstvo Božice je zapravo pjesma (iako se u kasnijim verzijama pretvorila u prozaično djelo) koje se pripisuje Doreen Valiente (Visokoj svećenica Geralda Gardnera te važnoj spisateljici u paganskim i wiccanskim krugovima). Ovaj problem atribucije ću kasnije detaljno razložiti no za sada bih ostavila stvari na ovome da ne kompliciram previše.

Tekst inače recitira Visoka svećenica u wiccanskim ritualima za vrijeme Rituala otvaranja, ili još preciznije za vrijeme obreda Spuštanja Mjeseca koji je sastavni dio Rituala otvaranja. Čin "spuštanja Mjeseca" je čin invociranja Božice u tijelo Visoke svećenice. U osnovi ga započinje Visoki svećenik i nastavlja Visoka svećenica koja govori u ime Božice recitirajući Vodstvo Božice (ili pak sama Božica može progovoriti kroz nju). Ukratko, ako u ovom trenutku rituala Božica ne progovori kroz svećenicu, onda ona počinje recitirati ovaj tekst. Možete pročitati puni ritual u poviše navedenom linku naprosto kako biste se upoznali s kontekstom pošto ću se u ovom postu isključivo baviti Vodstvom Božice.

Vodstvo se može koristiti u bilo kojem grupnom/kovenskom/ individualnom ritualu ako se odluči da će se Božicu invocirati na ovaj način. Ipak, ovaj je tekst najprikladniji za ezbate (jer se tada slavi puni Mjesec, a Vodstvo je ipak dio rituala Spuštanja Mjeseca). Ritual kojim ću se ja baviti u ovom postu je namijenjen za grupne radove (pošto je i cijeli ritual Spuštanja Mjeseca napisan za grupni rad), no ovo ne znači da ga nije moguće prilagoditi za individualnu praksu, ili da nije moguće uzvati božanstvo samostalno. Naprosto su metode drukčije i raznolike te bi bila potrebna cijela knjiga da se obradi ova tema. Stoga ću se ovdje striktno držati Vodstva Božice. :) 

Napomene vezane uz prevođenje

Svi tekstovi koje ću navoditi u postu su originalno bili napisani na engleskom. Kako bih vama, dragi čitatelji, olakšala situaciju, prevela sam ih svih na hrvatski. Dakle radi se o mojim slobodnim prijevodima koji nipošto nisu savršeni. Rado ću prihvatiti sve sugestije i primjedbe ako će se njima moči poboljšati kvaliteta prijevoda.

Moj odabir prijevoda pojma Charge of the Goddess je nešto kompleksnija temu koju bih htjela obrazložiti. Naime, jedina literatura koja se dotakla ovog pojma do sada, a da je napisana na hrvatskom, jest knjiga Paganizam u teoriji i praksi od Iolara. Autor u njoj ne navodi ovaj ritual engleskim imenom. On daje vlastitu adaptaciju teksta Charge of the Goddess koju naziva "Zaziv Božice" i koja je znatno izmijenjena naspram originala (naravno, ovo nije ništa loše). On ipak navodi ritual Spuštanja Mjeseca (Drawing down the Moon) upravo pod ovim imenom te ga kategorizira kao uziv (što on suštinski jest jer se njime uziva Božicu u tijelo Visoke svećenice). On također razlikuje uziv od priziva jer uzivom božanstvo ulazi u tijelo osobe dok tijekom priziva ono naprosto biva pozvano u sveti prostor da prisustvuje ritualu. Dakle, on smatra da je obred Spuštanja Mjeseca uziv, a za tekst Charge of the Goddess rabi pojam "zaziv". 

Ja smatram da je korištenje pojma "zaziv" za ovaj tekst nedovoljno precizno i da ne izražava njegovu posebnost. Naime, postoji mnoštvo zaziva i drugih sličnih tekstova, ali Charge of the Goddess je postao općeprihvaćen liturgijski tekst u paganizmu i wicci koji se po tom pitanju istaknuo iznad svih ostalih zaziva. Ne tvrdim da je termin "Zaziv Božice" loš prijevod pojma "Charge of the Goddess" već smatram da tekst zaslužuje poseban naziv koji će odražavati njegovu bit (pošto je "zaziv" previše općeniti pojam po mom skromnom mišljenju).

Moj prijedlog prijevoda engleskog pojma "Charge of the Goddess" je "Vodstvo Božice". Kao što ćete imati priliku i sami vidjeti (tj. pročitati), ovaj tekst je u suštini niz uputa i savjeta koje Božica daje svim paganima i praktičarima vještičarstva. Sam engleski pojam "charge" se također u nekim kontekstima može prevesti kao uputa, instrukcija, vodstvo, ili u slučaju glagolske forme kao davanje uputa, vođenje, davanje instrukcija. Postoje i mnogi drugi pojmovi koji bi mogli korespondirati riječi "charge", ali oni nose drukčije konotacije koje ja smatram neprikladnima. Namjeravam napisati cijeli post posvećen upravo ovome kako bih detaljno obrazložila ovu problematiku pa se nadam da će ovo za sada biti dostatno objašnjenje. 

Stoga ću nadalje koristiti pojam "Vodstvo Božice" kako bih se referirala na engleski pojam "Charge of the Goddess". 

U postu ćete svakako naći i originalne engleske verzije, ali i njihove hrvatske prijevode odmah uz njih kako biste mogli što kvalitetnije i sami praviti usporedbe.


Prije nego što počnem komplicirati dalje s analizama i povijesnim podacima, htjela bih vam navesti jednu uobičajenu verziju Vodstva Božice koju su adaptirali Janet i Stewart Farrar u svojoj knjizi Eight Sabbats for Witches (str. 42-43):

Engleska verzija:
With this, Drawing Down the Moon is complete; the next stage is the Charge." The High Priestess lays down the wand and scourge on the altar, and she and the High Priest face the coven, with him on her left. The High Priest says:
"Listen to the words of the Great Mother, she uho of old was also called among men Artemis, Astarte, Athene, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Dana, Arianrhod, Isis, Bride, and by many other names. 
The High Priestess says: 
"Whenever ye have need of anything, once in the month, and better it be when the Moon is full, then shall ye assemble in some secret place and adore the spirit of me, Who am Queen of all witches. There shall ye assemble, ye who are fain to learn all sorcery, yet have not won its deepest secrets; to these I will teach things that are yet unknown. And ye shall be free from all slavery, and as a sign that ye be really free, ye shall be naked in your rites. And ye shall dance, sing, feast, make music and love all in my praise. For Mine is the ecstasy of the spirit and mine also is joy on Earth, for my law is love unto all beings. Keep pure your highest ideal, strive ever towards it; let naught stop you or turn you aside. For mine is the secret door which opens upon the Land of Youth, and Mine is the cup of the wine of life, and the Cauldron of Cerridwen, which is the Holy Grail of immortality. I am the gracious Goddess, who gives the gift of joy unto the heart of Man. Upon Earth, I give the knowledge of the spirit eternal; and beyond death, I give peace, and freedom, and reunion with those who have gone before. Nor do I demand sacrifice; for behold, I am the Mother of all living, and my love is poured out upon the Earth."
The High Priest says: 
"Hear ye the words of the Star Goddess, she in the dust of whose feet are the hosts of heaven, and whose body encircles the Universe."
The High Priestess says: 
"I who am the beauty of the green Earth, and the white Moon among the stars, and the mystery of the waters, and the desire in the heart of man, call unto thy soul. Arise, and come unto me. For I am the soul of nature, who gives life unto the universe. From me all things proceed, and unto me all things must return: and before my face, beloved of Gods and of men, let thine innermost divine self be enfolded in the rapture of the infinite. Let my worship be within the heart that rejoiceth; for behold, all acts of love and pleasure are my rituals. And therefore let there be beauty and strength, power and compassion, honour and humility, mirth and reverence within you. And thou who thinkest to seek for me, know thy seeking and yearning shall avail thee not unless thou knowest the mystery, that if that which thou seekest thou findest not within thee, thou wilt never find it without thee. For behold, I have been with thee from the very beginning; and I am that which is attained at the end of desire."
Hrvatski prijevod:
Ovim je obred Spuštanja Mjeseca završen; sljedeći stadij je Vodstvo. Visoka svećenica odlaže štap i bič na oltar te se ona i Visoki svećenik okrenu kovenu, on stojeći s njezine lijeve strane. Visoki svećenik kaže:  
"Čujte riječi Moćne Majke, nju koju se od davnih vremena nazivalo među ljudima Artemida, Astarte, Atena, Dijana, Melusina, Afrodita, Cerridwen, Dana, Arianrhod, Izida, Brid i mnogim drugim imenima." 
Visoka svećenica govori: 
"Kadgod imate potrebu za nečim, jednom mjesečno i bolje ako je Mjesec pun, onda ćete se sastati na nekom tajnom mjestu i obožavati dušu mene koja sam Kraljica svih vještica. Tu ćete se sastati, vi koji biste rado naučili sve čarolije, ali niste još usvojili njihove najdublje tajne; vas ću učiti stvari koje su još neznane. I biti ćete slobodni od ropstva; i kao znak da ste zaista slobodni, biti ćete nagi u svojim ritualima; i plesat ćete, pjevati, imati gozbe, praviti glazbu i ljubovati, sve u moju slavu. Jer moja je ekstaza duha, i moja je također sreća na zemlji; jer moj je zakon ljubav prema svim bićima. Održavajte čistim vaš najviši ideal; težite uvijek k njemu; neka vas ništa ne zaustavi niti vas skrene s puta. Jer moja su tajna vrata koja otvaraju put Zemlji Mladosti, i moj je kalež pun vina života a ujedno i Kotao božice Cerridwen, koji je Sveti Gral besmrtnosti. Ja sam milostiva Božica, koja podaruje dar sreće čovjekovu srcu. Na zemlji, ja dajem spoznaju vječnosti duše; a iza smrti, ja dajem mir i slobodu te susret s onima koji su otišli prije. Niti ne zahtijevam žrtvu, jer vidite, ja sam Majka svega što živi, i moja se ljubav prelijeva po tlu." 
Visoki svećenik kaže:  
"Čujte riječi Zvjezdane Božice, ona u čijem prahu stopala se nalaze vojske nebeske i čije tijelo obuhvaća Svemir." 
Visoka svećenica kaže: 
"Ja koja sam ljepota zelene zemlje i bijelog Mjeseca među zvijezdama i misterija voda i žudnja ljudskih srca, zovite me u svoju dušu. Ustanite i dođite k meni. Jer ja sam duša prirode, koja podaruje život univerzumu. Od mene sve stvari potječu, i k meni se sve mora vratiti; i pred mojim licem, voljenim od Bogova i ljudi, dozvoli da tvoje najskrovitije božansko biće bude ogrnuto ekstazom beskrajnog. Neka moje štovanje bude u srcu koje slavi; jer vidite, sva djela ljubavi i užitka su moji rituali. Stoga neka bude ljubavi i snage, moći i suosjećanja, časti i poniznosti, radosti i naklonosti u vama. I vi koji me namjeravate tražiti, znajte da vam vaše traganje i čežnja neće koristiti ako ne poznajete misterij; ako unutar sebe ne nađete ono što tražite, nećete nikada to naći ni izvan sebe. Jer vidite, ja sam bila s vama od početka, i ja sam ono što se dostiže na kraju htijenja."
Ako želite čuti samu Janet Farrar kako recitira Vodstvo (kao i neke zanimljive komentare na ovu temu od strane nje i Gavina Bonea), predlažem da pogledate sljedeći video. :)


Osobno mi je jako ugodna Farrarova adaptacija Vodstva, no ovaj post ne bi bio potpun bez da navedem još nekoliko inačica te kažem nešto o povijesnoj pozadini i funkcijama Vodstva.

Što se događa tijekom Vodstva?

Najjednostavnije rečeno, Božica biva uzvana u tijelo Visoke svećenice. Vodstvo samo po sebi nije uziv (to bi bio cijeli ritual Spuštanja Mjeseca); on je trenutak u kojemu Božica progovara kroz Visoku svećenicu, odnosno kada Visoka svećenica govori u ime Božice.

Invociranje tj. uzivanje se ne bi trebalo miješati s opsjednućem i sličnim fenomenima jer su opsjednuća izvršena pod prisilom dok u invokacijama praktičar dobrovoljno poziva entitet (u ovom slučaju Božicu) da nakratko bude njegov/njezin mentalni i duhovni "sustanar". Mnogo pagana vjeruje da su invokacije središte svakog rituala, ali i njihov vrhunac.

Uzivanje božanstva u ljudsko tijelo se nekima možda čini vrlo egoistično, no ono se takvim ne percipira u paganizmu jer pagani vjeruju da su Bog i Božica već dio nas (kao što smo i mi dio njih). U ovom smo smislu svi bogovi/božice na svoj način. Čin invociranja podrazumijeva samo proširivanje svog bića kako bi se prihvatilo malo više energije.

Tijekom invokacije je važno zapamtiti da osoba treba biti iskrena sama sa sobom, ali i s ostalim praktičarima. Trebate poznavati svoje granice i sposobnosti te biti sposobno vladati sami nad sobom kako ego ne bi zavladao vama. Ego vas samo može usporiti u napretku i oštetiti bilo koje pokušaje invokacija. Zbog ovoga osoba treba osloboditi svoj ego i prestati biti sputana kompleksima. Ovaj manjak sputanosti ne znači da se trebate početi izvoditi raznorazne grozote već da trebate biti opušteni i otvoreni; trebate biti spremni dozvoliti božanstvu koje uzivate da uzrokuje prirodne reakcije i emocije. Također trebate biti voljni prikladno ih izraziti. 

Kada se uziva božanstvo, postoje tri moguća ishoda:
  1. Ne uspijete ga/ju uzvati (ovoga se ne treba sramiti; možda nemate dovoljno snage u tom trenutku, ili niste ustanovili dovoljno jaku vezu s božanstvom, mogu postojati i drugi faktori koji su se umiješali, ali što god da utjecalo, ovo nište ništa loše niti sramotno! Dapače, vrlo je prirodno i normalno. Pagani također vjeruju da božanstvo samo zna najbolje je li osoba spremna i kada je spremna za ovakvo iskustvo. Ono također zna kako i kada se može manifestirati). 
  2. Božanstvo se uspješno uzove, ali ne iskazuje svoju prisutnost izraženo već na suptilnije načine (vi ih onda osjećate te se njihova prisutnost može zamijetiti u vašem jeziku i/ili govoru tijelu, no niste preplavljeni njima). Obično se praktičar prisjeća cijelog ovog iskustva kao pozitivnog te ga pamti jednako kao što ga pameti i svi ostali učesnici u ritualu.
  3. Božanstvo se uspješno uzove i u potpunosti preplavi praktičara time potiskujući sve uobičajene karakteristike govora i pokreta tijela osobe (a ponekad čak i cijelu osobnost). Postoje trenuci kada se može činiti ostalim učesnicima kao je osoba čak i fizički promijenila svoj izgled (npr. kao da se fizionomija lica promijenila). Ako se dogodi ovakvo iskustvo, praktičar ga se obično ne sjeća, ali se ništa loše ne može dogoditi ako je osoba iskrena pri uzivanju, ako ima dobre namjere te ako je svjesna koga/što uziva u sebe.
Kako bi sebi pomogla postići stanje transa koje je potrebno za uzivanje Božice, Visoka svećenica može koristiti različite pomoćne metode. Ona može, na primjer, vizualizirati različite prizore. Kod ceremonije Spuštanja mjeseca je prikladno da se vizualizira Mjesec koji je spušta s neba na Zemlju i pluta iznad njezine glave. On može onda poprimiti oblik same Božice, istupiti pred svećenicu i potom se stopiti s njom. Ovakve vrste direktnih/doslovnih vizualizacija nekima mogu biti od velike pomoći.

Jedna nešto manje direktna metoda potječe iz šamanske prakse te nije uobičajena kod Spuštanja Mjeseca. Ona uključuje stavljanje maske koja predstavlja Božicu na lice svećenice. "Oblačenje" tuđeg lica (ali i odjeće) je očito vrlo jako emocionalni i simbolički čin. U samom postupku se nosioc maske predaje nekoj drugoj osobnosti; oni potiskuju vlastitu ličnost kako bi napravili mjesta za jednu drugu, magijsku, mističnu ličnost koja je sjedinjena s energijom kozmosa. Ovaj čin također može pomoći s problemima s egom i kompleksima.

No što rade ostali članovi kovena/učesnici u ritualu dok Visoki svećenik i Visoka svećenica obavljaju ritual Spuštanja Mjeseca? 
Njihova je uloga u ovom dijelu da ritualu da pomognu svećeniku i svećenici kako god mogu. Oni mogu pojati, plesati, svirati glazbala, ili čak biti potpuno tihi ovisno o dogovorima. Kako bi Visoka svećenica trebala ući u stanje transa, obično se radi sve ono što se i obično radi za induciranje transa (naravno, ako svećenica smatra da će joj to pomoći). U ovom je slučaju prikladno pojanje, udaranje bubnjeva i drugi repetitivni zvukovi. Važno je da se ritam održi ravnomjernim i nepromijenjenim jer upravo ovakvi postojani ritmovi uzrokuju trans dok oni koji se ubrzavaju služe za podizanje energije i na kraju krajeva kanaliziranje te energije ka nekom cilju (a to nije svrha ovog rituala).

Zašto uopće uzvati božanstvo?

Ako kanaliziranje energije nije cilj (kao što je obično u ritualima), onda što jest funkcija uzivanja božanstva (tj. Božice u ovom slučaju)? Praktičari mogu uzivati iz više razloga pa evo nekoliko:
  • Invociranje božanstva,sjedinjavanje s njim (ili njom) te postizanje stanje transa u tom procesu je samo po sebi hvalevrijedan uspjeh. Ovo je vrlo moćno iskustvo koje može biti jako pozitivno. Ovo je već dovoljan razlog, ali skupa s ovih iskustvom dolazi i porast samopouzdanja, hrabrosti, osobne moći i karizme. Sve ovo može pomoći pojedincu u daljnjim ritualima/magijskim radovima.
  • Osoba može htjeti uzvati božanstvo kako bi dobila savjete, ili upute. Čin uzivanja onda postaje čin vidovitosti koji može koristiti i u ritualima, ali i u svakodnevnom životu.
  • Kada je neko božanstvo uzvano, osoba u čijem je tijelu može zračiti golemim količinama energije koje potječu iz božanske moći. To je najčišći oblik kozmičke energije koju se može koristiti za liječenje, ili blagoslivljanje. Božanstvo također može samostalno odlučiti da progovori kroz osobu pa time osobno da blagoslov ili mudri savjet. 
  • Energija koju božanstvo da osobi u čijem je tijelu automatski postaje dio kruga i svih unutar njega. Ova energija može pomoći praktičarima u kasnijim magijskim radovima, ili naprosto kako bi se ostvarili bolji rezultati u ritualu (ovo uključuje lakše podizanje i kanaliziranje energije).

Upozorenje

Iako postoji mnogo pozitivnih strana uzivanju nekog božanstva, i dalje treba biti veoma oprezan jer ne možete uzvati nasumični entitet o kojemu ne znate ništa. Trebate biti svjesni koga/što uzivate. Ne znajući koga/što pozivate u krug te u tijelo neke osobe može učiniti mnogo štete. Ovo se može usporediti s pozivanjem stranca u vašu kuću. Zašto biste u svoj dom pozvali nekoga o kome ne znate ništa i tko može biti potencijalno opasan? Zbog ovoga je potrebno prethodno dobro istražiti božanstvo/entitet kojeg planirate uzvati te se upoznati s njihovim ličnostima.

Navedeno upozorenje ne vrijedi toliko za Vodstvo Božice jer pagani obično uzivaju arhetipnu Božicu (koju se često naziva Božicom Majkom) prije nego božanstva raznih panteona. Potonja je praksa više uobičajena u individualnim ritualima. No, reći ću nešto više o arhetipnoj Božici nešto kasnije. U međuvremenu ću ispuniti svoje obećanje i reći ponešto o povijesti Vodstva Božice. :)

Povijest Vodstva Božice

Spuštanje Mjeseca

Za ritual Spuštanja Mjeseca, čiji je centralni dio Vodstvo Božice u modernoj praksi, se tvrdi da potječe još iz antičke Grčke, a po nekima možda čak i ranije (od Etruščana). Poznato je da su vještice iz Tesalije (grčka oblast) nekoć davno "spuštale Mjesec" kako bi dobile razne erotske moći. Mjesec bi se vizualizirao kao blijedožut, ili krvavo crven. Vjerovalo se da je on za vrijeme ovog spuštanja lučio mjesečev sok koji bi padao po biljkama i talismanima u obliku rose te im davao magijske moći. Ovaj se sok potom skupljao i koristio u napicima. Ovaj se ritual neko vrijeme smatrao toliko moćnim (a možda malo i previše moćnim) te je bio zabranjen. Svi oni koji su bili uhvaćeni kako ga izvode su bili strogo kažnjeni. Rimski pjesnik Stacije ovaj ritual naziva "tesalskim zločincem" u svom djelu Thebaïs.

No moderne vještice shvaćaju ritual Spuštanja Mjeseca znatno drukčije. Razlog ovome nisu samo drukčiji izvor tog i modernog obreda već i činjenica da moderne vještice nisu toliko u skladu s prirodom, Mjesecom i Božicom onoliko koliko bi htjele (ili koliko su njihovi preci bili). Zbog ovoga moderne vještice ne izvode ovaj ritual zbog stjecanja erotskih moći (kao što je bio slučaj u Tesaliji), već kako bi ponovno ostvarile kontakt s Božanskim, sa ženskim energijama, ili se sjedinile s Božicom Majkom. 

Naslovna stranica prvog
izdanja iz 1899.g.
Moderni obred Spuštanja Mjeseca nema gotovo nikakve veze s ovim drevnim običajem. Vjeruje se da on potječe od mnogo mlađeg izvora; knjige po imenu Aradia, Gospel of the Witches (slob. prev. Aradija, evanđelje vještica) koju je napisao Charles Godfrey Leland 1899. godine. Ovaj je tekst bio prihvaćen u gardnerijsku i aleksandrijsku tradiciju wicce te se uskoro asimilirao u wiccanske rituale. Priče iznesene u ovoj knjizi navodno potječu od jedne talijanske vještice koja je živjela u devetnaestom stoljeću. Ona je prepričala svoja vlastita iskustva Lelandu koji ih je potom objavio u ovoj knjizi i time podijelio s ostatkom vještičjeg svijeta.

Većina verzija Vodstva Božice imaju očite sličnosti sa segmentom Lelandove knjige, ponajprije prvim poglavljem koje nosi naziv "How Diana Gave Birth to Aradia (Herodias)" (slob. prev. Kako je Dijana rodila Aradiju). Leland ovdje opisuje rimski ritual koji jako nalikuje obredu Spuštanja Mjeseca te Vodstvo Božice. Kako je Stewart Farrar kasnije istaknuo u svom djelu What Witches Do, naprosto je nemoguće uočiti sličnosti. Dio ovog poglavlja (koji je najviše utjecao na Vodstvo) glasi:
Now when Aradia had been taught, taught to work all witchcraft, how to destroy the evil race (of oppressors), she (imparted it to her pupils) and said unto them:
          When I shall have departed from this world,
          Whenever ye have need of anything,
          Once in the month, and when the moon is full,
          Ye shall assemble in some desert place,
          Or in a forest all together join
          To adore the potent spirit of your queen,
          My mother, great Diana. She who fain
          Would learn all sorcery yet has not won
          Its deepest secrets, them my mother will
          Teach her, in truth all things as yet unknown.
          And ye shall all be freed from slavery,
          And so ye shall be free in everything;
          And as the sign that ye are truly free,
          Ye shall be naked in your rites, both men
          And women also: this shall last until
          The last of your oppressors shall be dead;
          And ye shall make the game of Benevento,
          Extinguishing the lights, and after that
          Shall hold your supper thus

Hrvatski prijevod:
Onda kada je Aradija bila naučena, naučena kako raditi sve čari, kako uništiti zlu rasu (ugnjetavača), ona je (saopćila to svojim učenicima) i rekla im: 
Kada ja otiđem s ovog svijeta,
Kadgod budete imali potrebu za nečim,
Jednom mjesečno i kada je Mjesec pun,
Vi ćete se sastati na nekom tajnom mjestu,
Ili u šumi se svi skupa združiti
Da obožavate snažnu dušu vaše kraljice,
Moje majke, moćne Dijane. One koje bi rado
Naučile sve čari ali nisu još usvojile
Njihove najdublje tajne, njih će moja majka
Naučiti ih, uistinu sve stvari koje su još neznane.
I biti ćete oslobođeni od ropstva,
I tako ćete biti slobodnu u svemu;
I kao znak da ste zaista slobodni,
Biti ćete nagi u svojim ritualima, i muškarci
I žene također: ovo će trajati dok
Posljednji od vaših ugnjetavača ne bude mrtav;
I vi ćete ismijavati Beneventa,
Gaseći svjetla, i nakon toga
Ćete održati večeru ovako...

Vodstvo Božice (eng. Charge of the Goddess)

Kao što ste mogli i sami zaključiti, prije navedeno Vodstvo iz knjige Eight Sabbats for Witches nije "originalna" verzija, ali jest postala jednako jako popularna, široko rasprostranjena i korištena verzija. Teško je uopće odrediti što bi bila originalna verzija jer je Vodstvo bilo toliko puta prilagođeno, prepisano, skraćivano, produljeno i zapravo okrenuto naopačke tijekom vremena. Također, razlog zbog kojeg sam spomenula "problem atribucije" pri početku post jest taj što, iako se Vodstvo pripisuje Doreen Valiente, ona ga nije u potpunosti napisala. Naime, u njezinoj verziji Vodstva (kao i u drugim ranijim verzijama) se može naći dosta inspiracija i direktnih citata iz raznih drugih tekstova. Ovo ukazuje na to da ne postoji jedan jedini autor teksta već više prinosnika.

Jedna od Gardnerovih najranijih
Knjiga sjenki
Najranija verzija Vodstva Božice se može naći u Knjizi sjenki Geralda Gardnera i potječe iz 1949. godine (iako je on knjigu pisao znatno duže tj. od 1949. do 1961.). U knjizi postoji i cijelo poglavlje posvećeno Vodstvu koje nosi naziv "The Charge: 'Lift Up the Veil'" (slob. prev. Vodstvo: 'podizanje vela'). Vodstvo koje je izneseno u ovom poglavlju se također naziva po naslovu poglavlja Leviter Veslis (latinski za "podizanje vela"). Gardner kaže sljedeće:
Magus: "Listen to the words of the Great mother, who of old was also called among men Artemis, Astarte, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Diana, Arianrhod, Bride, and by many other names." 
High Priestess: "At mine Altars the youth of Lacedaemon in Sparta made due sacrifice. Whenever ye have need of anything, once in the month, and better it be when the moon is full, ye shall assemble in some secret place and adore the spirit of Me who am Queen of all Witcheries and magics. There ye shall assemble, ye who are fain to learn all sorcery, yet have not won its deepest secrets. To these will I teach things that are yet unknown. And ye shall be free from slavery, and as a sign that ye be really free, ye shall be naked in your rites, both men and women, and ye shall dance, sing, feast, make music, and love, all in my praise. There is a Secret Door that I have made to establish the way to taste even on earth the elixir of immortality. Say, 'Let ecstasy be mine, and joy on earth even to me, To Me,' For I am a gracious Goddess. I give unimaginable joys on earth, certainty, not faith, while in life! And upon death, peace unutterable, rest, and ecstasy, nor do I demand aught in sacrifice." 
Magus: "Hear ye the words of the Star Goddess." 
High Priestess: "I love you: I yearn for you: pale or purple, veiled or voluptuous. I who am all pleasure, and purple and drunkenness of the innermost senses, desire you. Put on the wings, arouse the coiled splendor within you. Come unto me, for I am the flame that burns in the heart of every man, and the core of every Star. Let it be your inmost divine self who art lost in the constant rapture of infinite joy. Let the rituals be rightly performed with joy and beauty. Remember that all acts of love and pleasure are my rituals. So let there be beauty and strength, leaping laughter, force and fire by within you. And if thou sayest, 'I have journeyed unto thee, and it availed me not,' rather shalt thou say, 'I called upon thee, and I waited patiently, and Lo, thou wast with me from the beginning,' for they that ever desired me shall ever attain me, even to the end of all desire. 
This much of the rites must ever be performed to prepare for any initiation, whether of one degree or of all three.
Hrvatski prijevod: 
Mag: "Čujte riječi Moćne Majke, koju se od davnih vremena nazivalo među ljudima Artemida, Astarte, Dijana, Melusina, Afrodita, Cerridwen, Dana, Arianrhod, Brid i mnogim drugim imenima."  
Visoka svećenica: "Na mojim je oltarima mladost Lakademona u Sparti prinosila dužne žrtve. Kadgod imate potrebu za nečim, jednom mjesečno i bolje ako je Mjesec pun, sastati ćete se na nekom tajnom mjestu i obožavati dušu Mene koja sam Kraljica svih Čaranja i magija. Tu ćete se sastati, vi koji biste rado naučili sve čarolije, ali niste usvojili njihove najdublje tajne. Vas ću učiti stvari koje su još neznane. I biti ćete slobodni od ropstva, i kao znak da ste zaista slobodni, biti ćete nagi u svojim ritualima, i muškarci i žene, i plesat ćete, pjevati, imati gozbe, praviti glazbu i ljubovati, sve u moju slavu. Postoje Tajna Vrata koja sam stvorila da utemeljim put za kušanje eliksira besmrtnosti čak i na zemlji. Recite "Neka ekstaza bude moja, i sreća na zemlji podjednako moja, Moja!" Jer ja sam milostiva Božica. Ja darujem nezamislivu radost na zemlji, izvjesnost, ne vjeru za života! Te po smrti, mir neizrecivi, odmor i ekstazu, niti ne zahtijevam žrtvu." 
Mag: "Čujte riječi Zvjezdane Božice." 
Visoka svećenica: "Volim te: čeznem za tobom: blijeda ili erotska, prikrivena ili strastvena. Ja koja sam sav užitak, erotičnost i pijanstvo najintimnijih osjetila te želim. Odjeni krila, uzbudi namotanu krasotu unutar sebe. Dođite k meni, jer ja sam plamen koji gori u srcu svakog čovjeka te srž svake Zvijezde. Dozvoli da tvoje najskrovitije božansko biće bude izgubljeno u stalnoj ekstazi beskrajne sreće. Neka rituali budu pravilno izvedeni u ljubavi i ljepoti. Zapamtite da su sva djela ljubavi i užitka su moji rituali. Stoga neka bude ljepote i snage, živahnog smijeha, sile i vatre unutar vas. Umjesto da kažete: "Ja sam putovala k tebi i to mi nije koristilo", vi ćete reći. "Pozvala sam te i čekala sam strpljivo i gle, ti si bila sa mnom od početka" jer oni koji me ikada požele će me uvijek dosegnuti čak i nakon svog htijenja." 
Ovoliko se rituala ikada treba izvesti za pripremu bilo koje inicijacije, bilo jednog stupnja ili svih triju.
Ovo je dakle bila prva verzija Vodstva. Sve kasnije verziju se mogu djelomično pripisati Doreen Valiente koja je tekst nanovo napisala (tj. preradila) nakon što je bila inicirana u Gardnerov koven.

Prva je tiskana verzija Vodstva izašla 1954. godine u knjizi Witchcraft Today od Geralda Gardnera. Kao što je slučaj i s prvom verzijom, Vodstvo se ni ovdje ne veže uz obred Spuštanja Mjeseca. Samo je rečeno da se tekst recitira prije inicijacije iako je očito već od prve rečenice da je tekst namijenjen da bude poziv Moćnoj Majci. U knjizi Witchcraft Today, Gerald Gardner kaže sljedeće:
The goddess of the witch cult is obviously the Great Mother, the giver of life, incarnate love. She rules spring pleasure, feasting and all the delights at a later time with other goddesses and has special affinity with the moon. 
Before an initiation a charge is read beginning: Listen to the words of the Great Mother, who of old was also called among men Artemis, Astarte, Dione, Melusine, Aphrodite and many other names. At mine altars the youth of Lacedaemon made due sacrifice. Once in the month, and better it be when the moon is full, meet in some secret place and adore me, who am queen of all the magics...
For I am a gracious goddess, I give joy on earth, certainty, not faith, while in life; and upon death, peace unutterable, rest and the ecstasy of the goddess. Nor do I demand aught in sacrifice...
The charge I think came from the time when Romans or strangers came in; it explains a little which would not be known to all in the old days, and identifies the goddess with goddesses of other lands. I think a similar charge was a feature of the ancient mysteries.

I am forbidden to give any more...
Hrvatski prijevod:
Božica vještičjeg kulta je očito Moćna Majka, davateljica života, utjelovljenje ljubavi. Ona vlada proljetnim radostima, gošćenjem i svim užicima kasnijeg doba zajedno s drugim božicama te ima posebnu sklonost prema Mjesecu.  
Prije inicijacije se čita vodstvo koje počinje: Čujte riječi Moćne Majke, koju se od davnih vremena nazivalo među ljudima Artemida, Astarte, Dijana, Melusina, Afrodita i mnogim drugim imenima. Na mojim je oltarima mladost Lakademona u Sparti prinosila dužne žrtve. Jednom mjesečno i bolje ako je Mjesec pun, sastanite se na nekom tajnom mjestu i obožavajte mene koja sam kraljica svih magija... 
Jer ja sam milostiva Božica, ja podarujem sreću na zemlji, izvjesnost, ne vjeru za života; i po smrti, mir neizrecivi, odmor i ekstazu božice. Niti ne zahtijevam išta kao žrtvu... 
Vodstvo, mislim, potječe iz doba kada su Rimljani ili stranci ušli; ono objašnjava dio onoga što ne bi uopće bilo poznato u starim vremenima te poistovjećuje božicu s božicama drugih zemalja. Mislim da je slično vodstvo bio element drevnih misterija. 
Zabranjeno mi je navesti išta više...
Očito je da Gerald Gardner tvrdi kako Vodstvo dolazi još iz rimske ere te da ga se koristilo u drevnim ritualima i misterijima. Ovo je zanimljiva zamisao, ali ju je do sada opovrgnulo više autora, uključujući Stewarta Farrara.

Slika Doreen Valiente (lijevo),
Stewarta Farrara (u sredini) i Janet
Farrar (desno)
Godine 1971. je Stewart Farrar pisao o Vodstvu u svojoj knjizi What Witches Do. Ovo je bio prvi put da je netko istaknuo da je velik dio Gardnerovog Vodstva preuzet iz/inspiriran Lelandovom Aradijom iz 1899. godine.

Vraćajući se Doreen Valiente, vrijedi istaknuti da je ona najviše od svih adaptirala Vodstvo kako bi bilo u skladu s wiccanskom praksom. Godine 1898. je ona napisala knjigu po imenu The Rebirth of Witchcraft u kojoj otvoreno govori u procesu prerađivanja Vodstva i kako je uopće došlo do ovoga. Ona kaže:
"Gerald's [i.e. Gerald Gardner] reaction was. 'Well, if you think you can do any better, go ahead.' I accepted the challenge and set out to rewrite the Book of Shadows cutting out the Crowleyality, as much as I could . . . I felt the words from Aradia were qualified in this respect, so I retained them as the base of my new version of the Charge, which I originally wrote in verse as follows:
          Mother, Darksome and Divine,
          Mine the Scourge and Mine the Kiss,
          The Five-point Star of Love and Bliss;
          Here I charge ye in this Sign.

          Bow before my Spirit bright
          Aphrodite, Arianrhod,
          Lover of the Horned God,
          Queen of Witchery and Night.

          Diana, Brigid, Melusine,
          Am I named of old by men,
          Artemis and Cerridwen,
          Hell's dark mistress, Heaven's Queen.

          Ye who ask of me a boon,
          Meet ye in some hidden shade,
          Lead my dance in greenwood glade
          By the light of the full moon.

          Dance about mine altar stone,
          Work my holy magistry,
          Ye who are fain of sorcery,
          I bring ye secrets yet unknown.

          No more shall ye know slavery
          who tread my round the Sabbat night.
          Come ye all naked to the rite
          In sign that ye are truly free.

          Keep ye my mysteries in mirth,
          Heart joined to heart and lip to lip.
          Five are the points of fellowship
          That bring ye ecstasy on Earth.

          No other law but love I know;
          By naught but love may I be known,
          And all that liveth is my own:
          From me they come, to me they go."

Hrvatski prijevod:

Geraldova reakcija je bila: "Pa ako ti misliš da može išta bolje napisati, samo izvoli". Prihvatila sam ovaj izazov i krenula s prerađivanje Knjige Sjenki režući vani sve Crowleyizme koliko sam god mogla (...) osjećala sam da su riječi Aradije bile kvalificirane u ovom pogledu te sam njih zadržala kao temelj svoje nove verzije Vodstva koju sam u originalu napisala u stihu kako slijedi:

          Majko Mračna i Božanska,
          Poljubac i Bič su moji,
          Zvijezda Blaženstva, Ljubavi;
          Šaljem vas unutar znaka.

          Sagni se pred Duh moj sjajni
          Afrodite, Arianrhod,
          Ljubavnice Rogatog,
          Kraljice Čaranja i Noći.

          Dana, Brigid, Melusina,
          Me ljudi nazivaju odavna,
          Cerridwen i Artemida,
          Gospo pakla, kraljice raja.

          Vi što tražite blagodat,
          Sretnite se u tajnoj sjeni,
          Vodite moj ples u šumi,
          Uštap će vam svjetlo pružat.

          Pleši oko mog oltara,
          Čini sveto htijenje moje,
          Onim koji rado uče,
          Pružam mnoga tajna znanja.

          Poznat ropstvo više neće,
          Koji noću na sabat dođu,
          Za obred plešu nagi u kolu,
          U znak slobode istinske.

          U radosti čuvajte tajnu moju,
          Usna usni, srce k srcu.
          Pet je točki u prijateljstvu
          Koje zemlji ekstazu daju.

          Od ljubavi nema pravila jača;
          Razumjet se mogu samo kroz nju,
          I sve što živi od mojih je ruku:
          Od mene potječe, k meni se vraća.

Napomena za prijevod pjesme: pošto se ipak radi o poeziji, važno mi je bilo zadržati ritam i rimu. Ritam u engleskoj poeziji se ne bazira na sveukupnom broju slogova kao u hrvatskoj, već na broju naglašenih slogova koji se nalaze u jednom retku pjesme (kojih je u ovom slučaju četiri). Bilo mi je stoga važno da se svaki redak i u hrvatskom prijevodu može otpjevati u ova četiri "takta" (ako ih se može tako nazvati). Nadam se da sam uspjela ovo ostvariti. Također je bilo potrebno znatno skratiti neke rečenice kako bi ovo bilo moguće, ali i izmijeniti red riječi kako bi se zadržala rima koja je obgrljena (abba). Bilo kakvi prijedlozi vezani uz prevođenje (kako ovog teksta tako i svih ostalih u ovom postu) su i te kako dobrodošli.

Poviše navedenu verziju se također može naći u Gardnerovoj Knjizi sjenki u poglavlju "A Revision of the Casting Procedure" (slob. prev. Revizija postupka podizanja kruga) iz 1957. godine. Poglavlje nakon ovoga nosi naziv "A Prose Charge" (slob. prev. Vodstvo u prozi) i potječe iz iste godine. U vrijeme pisanja ovih dvaju tekstova, Doreen Valiente je već bila Visoka svećenica u Gardnerovu kovenu (tzv. Bricket Wood Coven) a te je godine zajedno s još nekolicinom članova odlučila napustiti taj isti koven i osnovati vlastiti. Na ovu odluku ju je potakao niz zakona koje je Gardner bio počeo nametati cijelom kovenu. Verzija Vodstva Božice iz prvog spomenutog poglavlja je zapravo Doreenina prozaična verzija Vodstva koja je nastala kratko nakon strofične verzije. Prozaična adaptacija glasi:
[Magus]: Listen to the words of the Great mother, who was of old also called among men, Artemis, Astarte, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Diana, Arianrhod, Bride, and by many other names. 
[High Priestess]: "At mine Altars the youth of Lacedaemon in Sparta made due sacrifice. Whenever ye have need of anything, once in the month, and better it be when the moon is full. Then ye shall assemble in some secret place and adore the spirit of Me who am Queen of all Witcheries. There ye shall assemble, ye who are fain to learn all sorcery, yet who have not won its deepest secrets. To these will I teach things that are yet unknown. And ye shall be free from slavery, and as a sign that ye be really free, ye shall be naked in your rites, and ye shall dance, sing, feast, make music, and love, all in my praise.' "For mine is the ecstasy of the Spirit, and mine is also joy on earth. For my Law is Love unto all beings. "Keep pure your highest ideals. Strive ever towards it. Let naught stop you or turn you aside. "For mine is the secret which opens upon the door of youth; and mine is the cup of the Wine of Life: and the Cauldron of Cerridwen, which is the Holy Grail of Immortality. "I am the Gracious Goddess who gives the gift of Joy unto the heart of Man. "Upon Earth I give the knowledge of the Spirit Eternal, and beyond death I give peace and freedom, and reunion with those who have gone before. Nor do I demand aught in sacrifice, for behold, I am the Mother of all things, and my love is poured out upon earth."
[Magus]: Hear ye the words of the Star Goddess, She in the dust of whose feet are the hosts of Heaven, whose body encircleth the universe.
[High Priestess]: "I who am the beauty of the green earth; and the White Moon amongst the Stars; and the mystery of the Waters; and the desire of the heart of man. I call unto thy soul: arise and come unto me. "For I am the Soul of nature who giveth life to the Universe; 'From me all things proceed; and unto me, all things must return.' Beloved of the Gods and men, thine inmost divine self shall be enfolded in the raptures of the infinite. "Let my worship be within the heart that rejoiceth, for behold: all acts of love and pleasure are my rituals; and therefore let there be Beauty and Strength, Power and Compassion, Honour and Humility, Mirth and reverence within you. "And thou who thinkest to seek me, know that thy seeking and yearning shall avail thee not unless thou know the mystery, that if that which thou seekest thou findest not within thee, thou wilt never find it without thee, for behold; I have been with thee from the beginning, and I am that which is attained at the end of desire."
Hrvatski prijevod:
[Mag]: "Čujte riječi Moćne Majke, koju se od davnih vremena još nazivalo među ljudima Artemida, Astarte, Dijana, Melusina, Afrodita, Cerridwen, Dijana, Arianrhod, Brid i mnogim drugim imenima."  
[Visoka svećenica]: "Na mojim je oltarima mladost Lakademona u Sparti prinosila dužne žrtve. Kadgod imate potrebu za nečim, jednom mjesečno i bolje ako je Mjesec pun. Tada ćete se sastati na nekom tajnom mjestu i obožavati dušu Mene koja sam Kraljica svih Čaranja. Tu ćete se sastati, vi koji biste rado naučili sve čarolije, ali niste usvojili njihove najdublje tajne. Vas ću učiti stvari koje su još neznane. I biti ćete slobodni od ropstva, i kao znak da ste zaista slobodni, biti ćete nagi u svojim ritualima, i plesat ćete, pjevati, imati gozbe, praviti glazbu i ljubovati, sve u moju slavu. 'Jer moja je ekstaza Duha, i moja je također sreća na zemlji. Jer moj Zakon je Ljubav prema svim bićima. Održavajte čistim vaš najviše ideale. Težite uvijek k njima. Neka vas ništa ne zaustavi niti vas skrene s puta. Jer moja je tajna koja otvara vrata mladosti, i moj je kalež Vina Života: i Kotao božice Cerridwen, koji je Sveti Gral Besmrtnosti. Ja sam milostiva Božica, koja podaruje dar Sreće Čovjekovu srcu. Na zemlji, ja dajem spoznaju Vječnosti Duše; a iza smrti, ja dajem mir i slobodu te susret s onima koji su otišli prije. Niti ne zahtijevam ikakvu žrtvu, jer vidite, ja sam Majka svih stvari, i moja se ljubav prelijeva po tlu."
[Mag]: "Čujte riječi Zvjezdane Božice, ona u čijem prahu stopala se nalaze vojske Nebeske i čije tijelo obuhvaća Svemir." 
[Visoka svećenica]: "Ja koja sam ljepota zelene zemlje; i Bijelog Mjeseca među Zvijezdama; i misterija Voda; i žudnja ljudskih srca, zovite me u svoju dušu. Dozivam tvoju dušu: ustani i dođi k meni. Jer ja sam Duša prirode, koja podaruje život Univerzumu; Od mene sve stvari potječu, i k meni se sve mora vratiti. Voljena od Bogova i ljudi, tvoje najskrovitije božansko biće će biti ogrnuto ekstazom beskrajnog. Neka moje štovanje bude u srcu koje slavi; jer vidite: sva djela ljubavi i užitka su moji rituali; i stoga neka bude Ljubavi i Snage, Moći i Suosjećanja, Časti i Poniznosti, Radosti i Naklonosti u vama. I vi koji me namjeravate tražiti, znajte da vam vaše traganje i čežnja neće koristiti osim ako ne poznajete misterij; ako unutar sebe ne nađete ono što tražite, nećete nikada to naći ni izvan sebe; jer vidite; ja sam bila s vama od početka, i ja sam ono što se dostiže na kraju htijenja."
Možete primijetiti da je ova adaptacija vrlo sličan Leviter Veslis verziji iz iste Knjige sjenki. Sada se trebam zahvaliti Ceisusu Serith koji je napisao nevjerojatno dobar esej na ovu temu. On je tu već usporedio Leviter Veslis verziju s Doreeninom prozaičnom verzijom te onom iz Witchcraft Today. Odnosno, usporedio je sve tri prozaične verzije koje smo spomenuli do sada. Kako bi vam bilo lakše ih uspoređivati, sve tri sam stavila u urednu tablicu. Držite na umu da su ovo ipak prozaične verzije (dakle nisu napisane u stihovima!), ali su razdvojene zbog čega će vam se možda činiti kao da se radi o pjesmama. Ovo je napravljeno samo iz praktičnih razloga.

Smatram da treba usporediti originalne engleske verzije jer prijevod nikada ne može biti stopostotno vjeran originalu. Stoga ćete u tablici naći samo engleske verzije.

Napomena: točna godina kada je Doreen Valiente adaptirala Leviter Veslis verziju je nepoznata (iako se vjeruje da se to dogodilo kratko nakon njezine inicijacije u Gardnerov koven 1953. godine). Gardner je ili sam napisao Leviter Veslis verziju, ili mu ju je dao netko iz prijašnjeg kovena (the New Forest coven). Doreen je očito napisala i prozaičnu i stihičnu verziju prije objavljivanja Gardnerove Knjige sjenki.

Gerald Gardner
Leviter Veslis
(Knjiga sjenki, 1949.g.)
Doreen Valiente
prozaična verzija
(Knjiga sjenki, 1957.g.)
Gerald Gardner
Witchcraft Today
(1954.g.)
Listen to the words of the Great mother,Listen to the words of the Great mother,Listen to the words of the Great Mother,
who ... of old was also called among menwho was of old also called among men,who ... of old was also called among men
Artemis, Astarte, Dione, Melusine,Artemis, Astarte, Dione, Melusine,Artemis, Astarte, Dione, Melusine,
Aphrodite,Aphrodite, Cerridwen, Diana, Arianrhod, Bride,Aphrodite
and by many other names. "At mine Altars the youthand by many other names. "At mine Altars the youthand many other names. At mine altars the youth
of Lacedaemon in Sparta made due sacrifice.of Lacedaemon in Sparta made due sacrifice.of Lacedaemon made due sacrifice.
Whenever ye have need of anything, once in the month, and"Whenever ye have need of anything, once in the month, andOnce in the month, and
better it be when the moon is full, ye shall assemblebetter it be when the moon is full. Then ye shall assemblebetter it be when the moon is full, meet
in some secret placein some secret placein some secret place
and adore the spirit of Meand adore the spirit of Meand adore me,
who am Queen of all Witcheries.who am Queen of all Witcheries.who am queen of all the magics
There ye shall assemble, ye who are fain to learn all"There ye shall assemble, ye who are fain to learn all
/
sorcery, yet have not won its deepest secrets. Tosorcery, yet who have not won its deepest secrets. To
/
these will I teach thingsthese will I teach things
/
that are yet unknown.that are yet unknown.
/
"And ye shall be free from slavery,"And ye shall be free from slavery,
/
and as a sign that yeand as a sign that ye
/
be really free, ye shall be naked in your rites, bothbe really free, ye shall be naked in your rites,
/
men and women, and ye shall dance, sing, feast,and ye shall dance, sing, feast,
/
make music, and love, all in my praise.make music, and love, all in my praise.
/
Let ecstasy be mine, and joy"For mine is the ecstasy of the Spirit, and mine is also joy
/
on earth. For "love is my law."on earth. For my Law is Love unto all beings.
/
/
"Keep pure your highest ideal. Strive ever towards it.
/
/
Let naught stop you or turn you aside.
/
There is a Secret Door which I have made..."For mine is the secret which opens upon the door of
/
/
youth and mine is the cup of the Wine of Life:
/
/
and the Cauldron of Cerridwen,
/
/
which is the Holy Grail of Immortality.
/
to establish the way to taste even on earth the elixir of immortality.
/
/
Say, "Let ecstacy be mine, and joy on earth even to me, To Me.
/
/
For I am a gracious Goddess. I give unimaginable joys,"I am the Gracious Goddess who gives the gift of JoyFor I am a gracious Goddess, I give joy
/
unto the heart of Man.
/
on earth, certainty"Upon Earth I give the knowledge of the Spirit Eternal,on earth
And upon death, peace unutterable, rest and ecstacy,and beyond death I give peace and freedom, and reunionand upon death, peace
/
with those who have gone before.
/
nor do I demand aught in sacrifice."Nor do I demand aught in sacrifice, for behold, I am the Mother ofnor do I demand aught in sacrifice
/
all things, and my love is poured out upon earth."
/
Hear ye the words of the Star Goddess.Hear ye the words of the Star Goddess.
/
/
She in the dust of whose feet are the hosts of Heaven, whose body
/
/
encircleth the universe.
/
/
"I who am
/
/
the beauty of the green earth; and the White Moon
/
/
amongst the Stars; and the mystery of the Waters;
/
/
and the desire of the heart of man. I call unto thy soul:
/
arouse ... "come unto me."arise and come unto me.
/
'For I am the"For I am the Soul of nature who giveth life to the
/
/
Universe; ‘From me all things proceed; and unto me, all
/
/
things must return.'
/
Let it be your inmost divine self...
Beloved of the Gods and men...
thine inmost divine self shall
/
in the constant rapture of the infinitebe enfolded in the raptures of the infinite
/
/
"Let my worship be within the heart that rejoiceth, for
/
Remember that all acts of love and pleasure are my rituals.behold: all acts of love and pleasure are my rituals;
/
So let there be beauty and strength,...and therefore let there be Beauty and Strength, Power
/
/
and Compassion, Honour and Humility, Mirth and reverence within you.
/
"And if thou sayest, I have journeyed unto thee,"And thou who thinkest to seek me, know that thy seeking and yearning
/
and it availed me not...shall avail thee not
/
/
unless thou know the mystery,
/
/
'That if that which thou seekest
/
/
thou findest not within thee, thou wilt never find it without thee,
/
Thou wast with me from the beginning,'...for behold; I have been with thee from the beginning,
/
shall ever attain me the end of desire."and I am that which is attained at the end of desire."
/

Izvori Vodstva

Sve verzije Vodstva je inspirirala Lelandova knjiga Aradia, Gospel of the Witches te nekolicina radova Aleistera Crowleya. Nema pretjerano prostora za raspravu o ovim temama jer su sličnosti i više nego očite.

Utjecaj Lelandove Aradije se može mnogo jednostavnije objasniti, bez prevelikog filozofiranja, dok je Crowleyev utjecaj znatno kontroverznija tema upravo zbog Crowleyevih i Gardnerovih odnosa. Upravo ću se zbog ovoga prvo osvrnuti na Lelandov utjecaj na Vodstvo, a nešto detaljnije ući u potonju temu.

Napomena vezana uz prevođenje: hrvatske prijevode ćete naći u zagradama do, ili ispod citata iako preporučam da usporedite engleske verzije pošto su one ipak originalne te će se tu najbolje moći uočiti sličnosti (odnosno razlike) među prijepisima.

Aradia, Gospel of the Witches

Određeni segment prozaične verzije Doreeninog Vodstva se može usporediti sa segmentom Aradije. Isti ovaj utjecaj se može zamijetiti i u objema Gardnerovim prozaičnim verzijama (tj. u Leviter Veslis verziji te u onoj iz Witchcraft Today), ali pošto smo već usporedili ove tri verzije, fokusirati ću se isključivo na odnos Doreenine verzije s Aradijom

Ranije spomenuti segment iz Vodstva Božice od Doreen Valiente glasi: 
Whenever ye have need of anything, once in the month, and better it be when the moon is full. Then ye shall assemble in some secret place and adore the spirit of Me who am Queen of all Witcheries. There ye shall assemble, ye who are fain to learn all sorcery, yet who have not won its deepest secrets. To these will I teach things that are yet unknownAnd ye shall be free from slaveryand as a sign that ye be really free, ye shall be naked in your rites, and ye shall dance, sing, feast, make music, and love, all in my praise. 
(Hrvatski prijevod: Kadgod imate potrebu za nečim, jednom mjesečno i bolje ako je Mjesec pun. Tada ćete se sastati na nekom tajnom mjestu i obožavati dušu Mene koja sam Kraljica svih Čaranja. Tu ćete se sastati, vi koji biste rado naučili sve čarolije, ali niste usvojili njihove najdublje tajne. Vas ću učiti stvari koje su još neznane. I biti ćete slobodni od ropstva, i kao znak da ste zaista slobodni, biti ćete nagi u svojim ritualima, i plesat ćete, pjevati, imati gozbe, praviti glazbu i ljubovati, sve u moju slavu.)

Zamolila bih vas sada da ovaj citat usporedite sa segmentom iz Aradije koji slijedi. Vjerujem da ćete i sami moći uočiti sličnosti. Ipak sam vam htjela pomoći koliko mogu pa sam podcrtala one dijelove koji su identični, iako ćete zasigurno uočiti da su i druge rečenice jako slične, ili pak sadrže istu osnovnu misao.

          Whenever ye have need of anything,
          Once in the month, and when the moon is full,
          Ye shall assemble in some desert place,
          Or in a forest all together join
          To adore the potent spirit of your queen,
          My mother, great Diana. She who fain
          Would learn all sorcery yet has not won
          Its deepest secrets, them my mother will
          Teach her, in truth all things as yet unknown.
          And ye shall all be freed from slavery,
          And so ye shall be free in everything;
          And as the sign that ye are truly free,
          Ye shall be naked in your rites, both men
          And women also...

          (Hrvatski prijevod: 
          Kadgod budete imali potrebu za nečim,
          Jednom mjesečno i kada je Mjesec pun,
          Vi ćete se sastati na nekom tajnom mjestu,
          Ili u šumi se svi skupa združiti
          Da obožavate snažnu dušu vaše kraljice,
          Moje majke, moćne Dijane. One koje bi rado
          Naučile sve čari ali nisu još usvojile
          Njihove najdublje tajne, njih će moja majka
          Naučiti ih, uistinu sve stvari koje su još neznane.
          I biti ćete oslobođeni od ropstva,
          I tako ćete biti slobodnu u svemu;
          I kao znak da ste zaista slobodni,
          Biti ćete nagi u svojim ritualima, i muškarci
          I žene također...)

Kada se uspoređuje Aradiju sa svima trima prozaičnim verzijama Vodstva koje sam spomenula u ovome postu, svi prate isti obrazac ovome poviše. Mislim da je ovo očito te da nema potrebe za daljnje objašnjavanje.

Utjecaj Aleistera Crowleya

Čak se i za najstariju verzija Vodstva (Leviter Veslis verzija) može dokazati porijeklo u nekim radovima Aleistera Crowleya, točnije njegovu Knjigu zakon (eng. Book of the Law ili Liber Legis), knjigu Liber LXV te članak "The Law of Liberty" (slob. prev. Zakon slobode). Ove iste utjecaje se može prepoznati i u svim drugim prozaičnim adaptacijama Vodstva, ali ne toliko u Doreeninoj stihičnoj verziji. 

Sama ideja Vodstva (tj. engleskog pojma "charge") potječe iz masonstva; preciznije iz masonskih rituala inicijacije. Ovo objašnjava zašto Gardner inzistira na tome da se Vodstvo recitira prije neke inicijacije. U ovom kontekstu se Vodstvo može definirati kao govor koji objašnjava, ili razotkriva nešto. Kada bismo zašli još dublje u povijest, ideju chargea se može naći još u gnostičkim misama i tzv. Ceremony of the Opening of the Veil (slob. prev. ceremoniji otvaranja vela) koja je njihov sastavni dio. 

Smatram da je citiranje najbolji način uspoređivanja Vodstva s originalima. Onda počnimo!
Prvo ćete naći izvatke prozaičnih verzija Vodstva te će izvori uslijediti. Sigurno ćete moći sami usporediti citate bez da vam ja previše objašnjavam, iako ćete ponegdje naići na moj komentar. :)

Napomena za prevođenje: Prijevodi izvadaka iz Knjige zakona su uzeti s ove web stranice, a nešto drukčiji prijevod možete naći i ovdje (obje verzije su na srpskom, ali vjerujem da ćete uspjeti sve razumjeti). Prijevode djela Vizija i glas (eng. The Vision and the Voice) sam uzela iz pdf dokumenta kojeg možete preuzeti ovdje. Ostale citate jesam sama prevela zbog nedostatka već postojećih prijevoda.


Leviter Veslis: There is a Secret Door that I have made to establish the way... 
(Postoje Tajna Vrata koja sam stvorila da utemeljim put...)
Izvor:
Knjiga zakona: There is a secret door that I shall make to establish thy way in all the quarters...
(Postoje tajna vrata koja ću načiniti da utvrdim tvoj put na svim uglovima...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leviter Veslis: ...to taste even on earth the elixir of immortality...
(...za kušanje eliksira besmrtnosti čak i na zemlji...)
Izvor:
"The Law of Liberty": Do not embrace mere Marian or Melusine; she is Nuit Herself, specially concentrated and incarnated in a human form to give you infinite love, to bid you taste even on earth the Elixir of Immortality.
(Nemojte prigrliti samo Marianu ili Melusinu; ona je sama Nuit, posebno koncentrirana i inkarnirana u ljudski oblik kako bi vam dala beskonačnu ljubav, kako bi vam omogućila da okusite Eliksir Besmrtnosti čak i na zemlji.)

Napomena: Doreen Valiente je ponešto izmijenila poviše navedene dvije rečenice kako bi odstranila "Crowleyizme", ili ih barem učinila manje vidljivima. Ipak, značenje je u osnovi ostalo isto:
"For mine is the secret which opens upon the door of youth; and mine is the cup of the Wine of Life: and the Cauldron of Cerridwen, which is the Holy Grail of Immortality." tj. "Jer moja je tajna koja otvara vrata mladosti, i moj je kalež Vina Života: i Kotao božice Cerridwen, koji je Sveti Gral Besmrtnosti." aluzije na tajne, vrata i besmrtnost (mladost, kotao božice Cerridwen itd.) su prisutni u objema verzijama, iako je Crowleyev jezik (tj. način pisanja) mnogo manje uočljiv.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leviter Veslis: ...let ecstasy be mine, and joy on earth even to me, To Me....
(Neka ekstaza bude moja, i sreća na zemlji podjednako moja, Moja!)
Prozaična verzija Doreen Valiente: For mine is the ecstasy of the Spirit, and mine is also joy on earth...
(Jer moja je ekstaza Duha, i moja je također sreća na zemlji.)
Izvor:
Knjiga zakona: But ecstasy be thine and joy of earth: ever To me!
(Ali ekstaza će biti tvoja i radost zemaljska: uvek k meni! K meni!)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prozaična verzija Doreen Valiente: ...joy on earth. For my Law is Love unto all beings. 
(Jer moj Zakon je Ljubav prema svim bićima.)
Izvori:
Knjiga zakona: Love is the law, love under will.
(Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.)
"The Law of Liberty": ...joy of earth...Love is the Law...
(...radost zemaljska...Ljubav je zakon, ljubav pod voljom...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prozaična verzija Doreen Valiente: Keep pure your highest ideals. Strive ever towards it. Let naught stop you or turn you aside.
(Održavajte čistim vaš najviše ideale. Težite uvijek k njima. Neka vas ništa ne zaustavi niti vas skrene s puta.)
Izvor:
"The Law of Liberty": Keep pure your highest ideal; strive ever toward it without allowing aught to stop you or turn you aside...
(Održavajte čistim vaš najviši ideal; težite uvijek k njemu ne dopuštajući da vas išta zaustavi ili skrene s puta...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leviter Veslis: For I am a gracious Goddess.
(Jer ja sam milostiva Božica.)
Prozaična verzija Doreen Valiente: I am the Gracious Goddess...
(Ja sam milostiva Božica...)
Witchcraft Today verzija: For I am a gracious goddess...
(Jer ja sam milostiva Božica...)
Izvor:
"The Law of Liberty": For hear, how gracious is the Goddess...
(Jer čujte, kako je milostiva Božica...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leviter Veslis: I give unimaginable joys on earth, certainty, not faith, while in life! And upon death, peace unutterable, rest, and ecstacy, nor do I demand aught in sacrifice.
(Ja darujem nezamislivu radost na zemlji, izvjesnost, ne vjeru za života! Te po smrti, mir neizrecivi, odmor i ekstazu, niti ne zahtijevam žrtvu.)
Prozaična verzija Doreen Valiente: ...who gives the gift of Joy unto the heart of Man. "Upon Earth I give the knowledge of the Spirit Eternal, and beyond death I give peace and freedom, and reunion with those who have gone before. Nor do I demand aught in sacrifice...
(...koja podaruje dar Sreće Čovjekovu srcu. Na zemlji, ja dajem spoznaju Vječnosti Duše; a iza smrti, ja dajem mir i slobodu te susret s onima koji su otišli prije. Niti ne zahtijevam ikakvu žrtvu...)
Witchcraft Today verzija: I give joy on earth, certainty, not faith, while in life; and upon death, peace unutterable, rest and the ecstasy of the goddess. Nor do I demand aught in sacrifice...
(...ja podarujem sreću na zemlji, izvjesnost, ne vjeru za života; i po smrti, mir neizrecivi, odmor i ekstazu božice. Niti ne zahtijevam išta kao žrtvu...)
Izvori:
Knjiga zakona: I give unimaginable joys on earth: certainty, not faith, while in life, upon death; peace unutterable, rest, ecstasy; nor do I demand aught in sacrifice.
(Ja dajem nezamislive radosti na zemlji: sigurnost, a ne veru, za života, nad smrću; neizreciv mir, odmor, ekstazu; a ne tražim nikakve žrtve.)
"The Law of Liberty": For hear, how gracious is the Goddess; “I give unimaginable joys on earth: certainty, not faith, while in life, upon death; peace unutterable, rest, ecstasy; nor do I demand aught in sacrifice.”
(Jer čujte, kako je milostiva Božica; "Ja podarujem nezamislive radosti na zemlji; izvjesnost, ne vjeru za života; po smrti; mir neizrecivi, odmor, ekstazu; niti ne zahtijevam išta kao žrtvu.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leviter Veslis: Hear ye the words of the Star Goddess.
(Čujte riječi Zvjezdane Božice.)
Prozaična verzija Doreen Valiente: Hear ye the words of the Star Goddess...
(Čujte riječi Zvjezdane Božice...)
Izvor:
"The Law of Liberty": We have heard the Voice of the Star-Goddess...
(Čuli smo Glas Zvjezdane Božice...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leviter Veslis: "I love you: I yearn for you: pale or purple, veiled or voluptuous. I who am all pleasure, and purple and drunkenness of the innermost senses, desire you. Put on the wings, arouse the coiled splendor within you. Come unto me, for I am the flame that burns in the heart of every man, and the core of every Star..."
(Volim te: čeznem za tobom: blijeda ili erotska, prikrivena ili strastvena. Ja koja sam sav užitak, erotičnost i pijanstvo najintimnijih osjetila te želim. Odjeni krila, uzbudi namotanu krasotu unutar sebe. Dođite k meni, jer ja sam plamen koji gori u srcu svakog čovjeka te srž svake Zvijezde.)
Izvori:
Knjiga zakona: I love you! I yearn to you! Pale or purple, veiled or voluptuous, I who am all pleasure and purple, and drunkenness of the innermost sense, desire you. Put on the wings, and arouse the coiled splendour within you: come unto me!
(Ja vas volim! Čeznem za vama! Bleda ili purpurna, prekrivena ili sladostrasna, ja koja sam sva naslada i žar, i pijanstvo najintimnijih čula, žudim za vama. Nadenite krila, i dignite savijeni sjaj unutar sebe: dođite meni!)
"The Law of Liberty": “I love you! I yearn to you! Pale or purple, veiled or voluptuous, I who am all pleasure and purple, and drunkenness of the innermost sense, desire you. Put on the wings, and arouse the coiled splendour within you: come unto me!”
(Volim te! Čeznem za tobom! Blijeda ili erotska, prikrivena ili strastvena, ja koja sam sav užitak i erotičnost i pijanstvo najintimnijih osjetila te želim. Odjeni krila, uzbudi namotanu krasotu unutar sebe: dođi k meni!)

Napomena: Doreen Valiente je ponovno znatno izmijenila Crowleyeve izvore u svojoj prozaičnoj verziji:
"I who am the beauty of the green earth; and the White Moon amongst the Stars; and the mystery of the Waters; and the desire of the heart of man. I call unto thy soul: arise and come unto me." tj. "Ja koja sam ljepota zelene zemlje; i Bijelog Mjeseca među Zvijezdama; i misterija Voda; i žudnja ljudskih srca, zovite me u svoju dušu. Dozivam tvoju dušu: ustani i dođi k meni." - struktura "I who am" (Ja koja sam) je prisutna, ali su usporedbe koje slijede nešto drukčije. Ipak, ovo i dalje ne mijenja osnovnu bit koja uvijek ostaje ista. Ona se također držala Crowleyeve reference na zvijezde te finalu "come unto me" (dođi k meni). Također, dio gdje Doreen kaže: "the desire of the heart of man" (žudnja ljudskih srca), jako podsjeća na izvadak iz Crowleyeve Knjige zakona ("I am the flame that burns in every heart of man, and in the core of every star." tj. "Ja sam plamen koji gori u srcu svakog čovjeka, i u srži svake zvijezde." - isti citat se može naći i u njegovom eseju "The Law of Liberty") te na još jedan Crowleyev tekst koji nosi naziv The Vision and the Voice (slob. prev. Vizija i glas u kojemu kaže: "I am the blind ache within the heart of man." tj. po srpskom prijevodu iz poviše navedenog linka "Ja sam slepi bol u srcu čoveka" - 19. poglavlje)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leviter Veslis: Let it be your inmost divine self who art lost in the constant rapture of infinite joy.
(Dozvoli da tvoje najskrovitije božansko biće bude izgubljeno u stalnoj ekstazi beskrajne sreće.)
Prozaična verzija Doreen Valiente: Beloved of the Gods and men, thine inmost divine self shall be enfolded in the raptures of the infinite.
(Voljena od Bogova i ljudi, tvoje najskrovitije božansko biće će biti ogrnuto ekstazom beskrajnog.)
Izvor:
"The Law of Liberty": He is then your own inmost divine self; it is you, and not another, who are lost in the constant rapture of the embraces of Infinite Beauty.
(On je, dakle, tvoje najskrovitije božansko biće; ti si, a ne netko drugi, izgubljen u stalnoj ekstazi zagrljaja Beskrajne Ljepote.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leviter Veslis: Let the rituals be rightly performed with joy and beauty. Remember that all acts of love and pleasure are my rituals. So let there be beauty and strength, leaping laughter, force and fire by within you.
(Neka rituali budu pravilno izvedeni u ljubavi i ljepoti. Zapamtite da su sva djela ljubavi i užitka su moji rituali. Stoga neka bude ljepote i snage, živahnog smijeha, sile i vatre unutar vas.)
Prozaična verzija Doreen Valiente: Let my worship be within the heart that rejoiceth, for behold: all acts of love and pleasure are my rituals; and therefore let there be Beauty and Strength, Power and Compassion, Honour and Humility, Mirth and reverence within you.
(Neka moje štovanje bude u srcu koje slavi; jer vidite: sva djela ljubavi i užitka su moji rituali; i stoga neka bude Ljubavi i Snage, Moći i Suosjećanja, Časti i Poniznosti, Radosti i Naklonosti u vama.)
Izvori:
Knjiga zakona: Let the rituals be rightly performed with joy & beauty!
(Neka se rituali ispravno izvode s radošću i lepotom!)
Knjiga zakona: Beauty and strength, leaping laughter and delicious languor, force and fire, are of us.
(Lepota i snaga, poskočan smeh i prijatna čežnja, silina i oganj, to je naše.)
"The Law of Liberty": Let the rituals be rightly performed with joy & beauty!” Remember that all acts of love and pleasure are rituals, must be rituals.
(Neka se rituali pravilno izvedu u sreći i ljepoti! Zapamtite da su sva djela ljubavi i užitka rituali, da moraju biti rituali.)
"The Law of Liberty": “Beauty and strength, leaping laughter and delicious languor, force and fire, are of us.”
(Ljepota i snaga, živahan smijeh i slasna iscrpljenost, silina i oganj su naši.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leviter Veslis: And if thou sayest, 'I have journeyed unto thee, and it availed me not,' rather shalt thou say, 'I called upon thee, and I waited patiently, and Lo, thou wast with me from the beginning,' for they that ever desired me shall ever attain me, even to the end of all desire. 
(Umjesto da kažete: "Ja sam putovala k tebi i to mi nije koristilo", vi ćete reći. "Pozvala sam te i čekala sam strpljivo i gle, ti si bila sa mnom od početka" jer oni koji me ikada požele će me uvijek dosegnuti čak i nakon svog htijenja.)
Prozaična verzija Doreen Valiente: And thou who thinkest to seek me, know that thy seeking and yearning shall avail thee not unless thou know the mystery, that if that which thou seekest thou findest not within thee, thou wilt never find it without thee, for behold; I have been with thee from the beginning, and I am that which is attained at the end of desire.
(I vi koji me namjeravate tražiti, znajte da vam vaše traganje i čežnja neće koristiti osim ako ne poznajete misterij; ako unutar sebe ne nađete ono što tražite, nećete nikada to naći ni izvan sebe; jer vidite; ja sam bila s vama od početka, i ja sam ono što se dostiže na kraju htijenja.)
Izvori:
Liber LXV: But I have called unto Thee, and I have journeyed unto Thee, and it availed me not.
(No ja sam Te dozivao, i putovao sam do Tebe i to mi nije koristilo.)
Liber LXV: I waited patiently, and Thou wast with me from the beginning.
(Čekao sam strpljivo, i Ti bijaše sa mnom od početka.)
Liber LXV: They that ever desired Thee shall obtain Thee, even at the End of their Desire.
(Oni koji su Te ikada poželjeli će Te iznaći, čak i na Kraju Htijenja.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Očito je da je prozaična verzija Doreen Valiente mnogo kompliciranija kada je u pitanju traženje izvora. Naravno, ovo ima smisla pošto je njezina namjera ipak bila maknuti što više očitih utjecaja Aleistera Crowleya iz teksta. Ona indirektno citira Crowleya, ili pak Leviter Veslis verziju Vodstva te dodaje dosta vlastitih riječi kako bi Vodstvo učinila osobnijim. No, ispod svih ovih izmjena osnovno značenje ostaje isto.

Još jedan izvor se treba dodati ovoj Doreeninoj verziji, a to bi bila knjiga The Golden Dawn (slob. prev. Zlatna zora) koju je napisao Israel Regardie 1984. godine. Doreenina inspiracija za rečenicu "For I am the Soul of nature who giveth life to the Universe" (Jer ja sam Duša prirode, koja podaruje život Univerzumu...) dolazi upravo iz ove knjige gdje se može naći u sljedećem obliku: "O Soul of Nature giving life and energy to the Universe. From thee all things do proceed. Unto Thee all must return" (slob. prev. O Dušo Prirode koja podaruje život Univerzumu. Od tebe sve stari potječu. K Tebi se sve mora vratiti).

Također, rečenica "Let my worship be within the heart that rejoiceth, for behold..." (Neka moje štovanje bude u srcu koje slavi, jer vidite...) je bila naprosto preinaka rečenice iz petog poglavlja Crowleyevog djela Vizija i glas koja glasi: "It is shown me that this heart is the heart that rejoiceth..." (Pokazuje mi se da je ovo srce srce koje se raduje...).

Iako se Doreen Valiente trudila maknuti sve tragove Crowleyevog utjecaja (a očito je da se zaista trudila ga barem kamuflažirati koliko je god mogla), čitatelja može iznenaditi količina prepoznatljivih "Crowleyevskih" referenci koje su ostale u Vodstvu. Zapravo, većina Vodstva, izuzev vrijeme koje je Doreen provela mijenjajući, parafrazirajući i editirajući tekst, se može povezati s Crowleyem na ovaj ili onaj način. Doduše, prvi se dio Vodstva u potpunosti može povezati s Aradijom, što čini Lelanda vrlo važnom figurom unutar ovog konteksta.

Povelja koju je Crowley dao Gardneru
Odnos između Crowleya i Gardnera bio tema nebrojenih debata unutar okultnih krugova da zaista prelazi svaku mjeru. Neki su bili radikalni i tvrdili da je Crowley napisao Vodstvo Božice za Gardnera (kao i mnoge druge wiccanske tekstove) te da ga je Gardner čak platio za njegove usluge! Ovo, naravno, nije istina. Dvojica muškaraca se upoznala tek 1945. godine u vrijeme kada je Crowley živio u Hastingsu i praktički bio na samrti. Umro je već dvije godine kasnije. Tijekom ove posljednje dvije godine njegovog života, Crowleyeva ovisnost o heroinu je bila grozna i čini mi se nevjerojatnim da je on bio u stanju uopće pisati u ovom periodu. Vrijedi istaknuti da je Crowley ipak po ovom susretu dao Gardneru povelju kojom mu je omogućio osnivanje ogranka O.T.O.a na Otoku Man. Ukratko, Gardner je bio upoznat s Crowleyevim radovima te ih je naprosto ukomponirao u mnoga vlastita djela. On ovo praktički priznaje u knjizi Witchcraft Today u poglavlju koje nosi naziv "Witch Practices" (slob. prev. Vještičje prakse) gdje kaže: 
The only man I can think of who could have invented the rites was the late Aleister Crowley . . . There are indeed certain expressions and certain words used which smack of Crowley; possibly he borrowed things from the cult writings, or more likely someone may have borrowed expressions from him.
(Slob. prev. Jedini čovjek koji mi pada na pamet, a da je mogao smisliti rituale je pokojni Aleister Crowley (...)  Zaista postoji upotreba određenih izraza i određenih riječi koje podsjećaju na Crowleya; moguće je da je on posudio neke stvari iz kultnih spisa, ali je vjerojatnije da je netko posudio izraze od njega.)

Ako vam se čita nešto više o Crowleyu i Gardneru, preporučam vam da pročitate članke "The Influence of Aleister Crowley upon Ye Bok of ye Art Magical" te "A New and Greater Pagan Cult: Gerald Gardner & Ordo Templi Orientis" jer oni zaista jako duboko ulaze u ovu tematiku.

Tumačenje Vodstva

Godine 2008. su Sorita D'Este i David Rankine napisali prekrasnu knjigu po imenu Wicca Magical Beginnings u kojoj daju detaljnu analizu Vodstva Božice. Na žalost, nisam uspjela naći knjigu u pdf formatu da ju podijelim s vama, ali sam zato našla jako prikladnu zamjenu - članak "The Charge of the Goddess: Listen to the Words of Leland and Crowley" od Sorite D'Este gdje možete pročitati iznimno detaljnu analizu Vodstva. Tumačenje koje slijedi se uglavnom temelji na podacima iz navedenog članka iako neću spominjati izvore (pošto sam već detaljno razložila tu temu u prethodnim dijelovima posta). Naravno, nadodati ću i nekoliko svojih razmišljala za koja se nadam da će vam također biti od koristi. Ukratko, fokusirati ću se na ključne koncepte unutar Vodstva za koje vjerujem da su vrijedni isticanja kako bi se ono moglo bolje razumjeti.

Napomena: tumačenje se temelji na prozaičnoj verziji Vodstva Božice od Doreen Valiente. Moći ćete odgovarajuće izvatke pročitati na engleskom i na hrvatskom.
"Listen to the words of the Great Mother, who of old was also called among men, Artemis, Astarte, Dione, Melusine, Aphrodite, Ceridwen, Diana, Arianrhod, Bride, and by many other names."  
"Čujte riječi Moćne Majke, koju se od davnih vremena još nazivalo među ljudima Artemida, Astarte, Dijana, Melusina, Afrodita, Cerridwen, Dijana, Arianrhod, Brid i mnogim drugim imenima."
Koncept Moćne Majke, kako se Božicu obično naziva u wicci nije ništa novo. Ona je univerzalna božica koja nije ograničena imenima, panteonima, kulturama ni drugim svjetovnim stvarima. Ona je krajnja i božanska ženstvenost. Kako Sorita D'Este ističe, ime Moćne Majke (eng. Great Mother) potječe od rimskog povjesničara Luciana (2.st.pr.n.e.) koji je napisao djelo po imenu De Dea Syria (Sirijska božica) te povjesničara Apuleja i njegovog djela The Golden Ass (Zlatni magarac). Oba autora pričaju o božici s mnogo imena, ili točnije o mnoštvu aspekata jedne Božice. Lucian ju također naziva Majkom Zemljom te božicom prirode te spominje njezina imena u mnoštvu kultura. Apulejev rad zato govori o božici Ishtar koja kaže da su sve ostale božice njezini aspekti (pune citate možete pročitati u eseju Sorite D'Este).

Vjeruje se da se ovu majčinsku figuru štovalo još u pećinsko doba te diljem svijeta u dobar starih civilizacija. Sorita D'Este kaže da se ovaj pogled na Božicu ponovno pojavio i ponavljao krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Čak je i Sir Arthur Evans postao uvjeren u ovu ideju jedne moćne božice u pećinsko doba tijekom svog iskapanja Knossosa na Kreti 1901. godine. Zbog ovoga je odlučio interpretirati sve prikaze božica na lokalitetu kao jednu božicu te sve muške božanske figure koje je pronašao kao jedinstvenu subordiniranu ličnost koja je ponekad imala ulogu sina, a ponekad supruga. Ovu je ideju proširio francuski arheolog Joseph Dechelette koji je predložio da se kult Moćne/Velike Božice razvio još u neolitiku u Maloj Aziji i na Balkanu te da se proširio preko Mediterana na cijelu zapadnu Europu.

Božice koje se spominje u ovom uvodnom dijelu Vodstva variraju od adaptacije do adaptacije. Uglavnom se tvrdi da su imena Cerridwen, Dijane, Ariarhod i Bride (dakle imena keltskih božica) uvedena nakon objave Witchcraft Today (1954.g.). U verziji Janet i Stewart Farrar koju sam navela još na početku ovog posta se Izida spominje prije Brigid (tj. Brid), a Dijana je nazvana Dana. Također je i Melusina dodana. Ovo je ime važno jer je dokaz da Vodstvo ne potječe iz rimskog doba kao što je Gardner tvrdio. Naime, Melusina je zapravo lik iz bajke iz 14. stoljeća koja nosi naziv Mélusine de Lusignan.

Unatoč ovome, ovaj se uvodni dio Vodstva smatra najoriginalnijim (ako ne i jedinim zaista originalnim) dijelom cijelog teksta.
"At mine Altars the youth of Lacedaemon in Sparta made due sacrifice.
"Na mojim je oltarima mladost Lakademona u Sparti prinosila dužne žrtve.
Ova je rečenica bila središnja tema mnogih debata i svi su se složili da je besmislena. Glavni problem jest taj što se Lakademon ne može nalaziti u Sparti jer je Lakademon drugi naziv za regiju Lakonije (u Grčkoj), a regija se ne može nalaziti unutar grada (Sparte). Ova je rečenica također bila nazvana kontradiktornom jer u njoj Božica kaže da su joj se prinosile žrtve iako kasnije kaže: "Niti ne zahtijevam ikakvu žrtvu" (tj. Nor do I demand aught in sacrifice). Sorita D'Este tvrdi da se ovdje naprosto radi o pogrešci uslijed korištenja više izvora pri pisanju Vodstva iako bi jednako tako moglo biti izrazito važno i označavati promjenu u stavu Božice. Meni se ova rečenica ne čini toliko kontradiktornom jer iako Božica ne zahtijeva žrtve (kao što kasnije kaže), to ne znači da ih ljudi ipak neće prinositi. U ovoj je rečenici u potpunosti izostavljena ova tema zahtijevanja. Ona je obična izjava, a moglo bi se čak reći i činjenica.

Prema Soriti D'Este, mladost koja se spominje u ovoj rečenici je mladost Sparte, odnosno mladi momci koji su bivali ritualno bičevani na oltaru božice Artemide Orthie (eng. Artemis Orthis). Ovaj je čin bio žrtva, ali i obredno pročišćavanje u jednom. Sam čin žrtvovanje je trebao garantirani mir između božice lova Artemide i građana Sparte. Detaljnu priču i okolnosti ovog žrtvovanja možete pročitati u D'Estinom članku.
"Whenever ye have need of anything, once in the month, and better it be when the moon is full. Then ye shall assemble in some secret place and adore the spirit of Me who am Queen of all Witcheries. There ye shall assemble, ye who are fain to learn all sorcery, yet who have not won its deepest secrets. To these will I teach things that are yet unknown. And ye shall be free from slavery, and as a sign that ye be really free, ye shall be naked in your rites...
"Kadgod imate potrebu za nečim, jednom mjesečno i bolje ako je Mjesec pun. Tada ćete se sastati na nekom tajnom mjestu i obožavati dušu Mene koja sam Kraljica svih Čaranja. Tu ćete se sastati, vi koji biste rado naučili sve čarolije, ali niste usvojili njihove najdublje tajne. Vas ću učiti stvari koje su još neznane. I biti ćete slobodni od ropstva, i kao znak da ste zaista slobodni, biti ćete nagi u svojim ritualima..."
Kao što sam već napomenula, ovaj segment potječe iz Aradije. Zajedničko Lelandovom predlošku i ovom citatu jest to što oboje daju upute za prakticiranje vještičarstva. Jedina razlika je u tome što u Aradiji božica Dijana daje izravne upute svojoj kćeri Aradiji koja ih potom prenosi dalje. Vodstvo Božice u wicci ovaj slijed obrće; umjesto da Božica prva kontaktira Visoku svećenicu, Visoka svećenica prvo kontaktira Božicu tijekom uziva kojeg vrši s Visokim svećenikom.

Glede samih uputa, one se neposredno tiču slavlja ezbata (slavlja punog Mjeseca). Referiranje na vještičarstvo i magiju je logično u ovom kontekstu jer se vjeruje da magija upravo na noćima punog Mjeseca najjače djeluje te da su tada energije na vrhuncu. U citatu je također rečeno da bismo trebali biti "nagi u svojim ritualima".  Iako je Gardner inzistirao na ovome, ono danas nije pravilo. Hoće li koven/pojedinac izvoditi svoje rituale odjeven, ili nag ovisi o dogovorima i preferencijama. Makar vrijedi naglasiti da ritualna nagost nije nešto čega bi se trebalo sramiti, niti se radi o nečemu perverznom, ili uopće seksualnom. Nagost je slavlje slobode (kako je i rečeno u Vodstvu), ljudskog tijela kao takvog te zadovoljstva pojedinca sa vlastiti tijelom.
"...and ye shall dance, sing, feast, make music, and love, all in my praise."
"...i plesat ćete, pjevati, imati gozbe, praviti glazbu i ljubovati, sve u moju slavu."
Uz to što su navedene aktivnosti uobičajene u gotovo svim oblicima svečanosti i slavlja (pa i van wicce i paganizma te u mnogim kulturama, duhovnim pravcima, religijama itd.), ovo su bili uobičajeni opisi vještičjih sabata u vrijeme progona vještica. U ovom smislu navedeni citat potvrđuje određeni stereotip, iako veoma pozitivni za kojeg vjerujem da nikako ne može naštetiti ugledu vještica. Htjela bih također istaknuti da vođenje ljubavi ni bilo koji drugi seksualni činovi nisu obvezni dio nijednog paganskog pravca niti vještičarstva. Seksualni čin može biti prisutan u obliku metafore (a mnogo rjeđe u doslovnom smislu) kao dio Moćnog obreda, ali nipošto nije obavezan. Ljubav se može dati i bez seksa (ako se pretpostavi da "ljubovati" tj. "make love" znači upravo to). Ljudi se naprosto mogu poljubiti, ili zagrliti te prenijeti poruku ljubavi.
"For mine is the ecstasy of the Spirit, and mine is also joy on earth. For my Law is Love unto all beings.
"Jer moja je ekstaza Duha, i moja je također sreća na zemlji. Jer moj Zakon je Ljubav prema svim bićima."
Moje shvaćanje ovog citata bez obzira na njegovo ishodište (Cowleyeva Knjiga zakona i esej "The Law of Liberty") jest čista ljubav i mir. Vjerujem da se u ovom citatu nalazi srž wiccanskog morala, ideja "naudi nikome" i slične poruke ljubavi i brižnosti.
"Keep pure your highest ideals. Strive ever towards it. Let naught stop you or turn you aside.
"Održavajte čistim vaš najviše ideale. Težite uvijek k njima. Neka vas ništa ne zaustavi niti vas skrene s puta."
Ova bi rečenica trebala sama po sebi biti jasna. Svaka osoba zna što su njihovi najviši ideali; to su oni najviši standardi i najplemenitiji principi kojih se osoba drži. Oni su upravo ono što najviše motivira ljude u životu. Vodstvo daje veliku podršku i potiče svih da streme ka svojim ciljevima i uvijek guraju naprijed. Ovo je vrlo optimistična ideja, jedna po kojoj pokušavam voditi svaki dan svoga života.
"For mine is the secret which opens upon the door of youth...
"Jer moja je tajna koja otvara vrata mladosti..."
Zaista nemam što nadodati D'Estinoj analizi ovog izvatka pa ću stoga samo parafrazirati njezine riječi. Ona kaže da je zemlja mladosti prijevod irskog pojam Tir-na-Gog, što je naziv za drugi svijet u kojemu ujedno živi i Tuatha de Danaan (glavna skupina božanstava irskog panteona). Spisatelj Thomas Croker je u svom djelu Fairy Legends and Traditions of the South of Ireland 1828. godine bio istaknuo da se ovo naziva zemljom mladosti jer vrijeme nema nikakvu vrijednost tu, a time nitko ne stari. Postojanje ove keltske reference u Vodstvu govori mnogo o važnosti keltskih utjecaja, a time i o važnosti keltskih božica sa samog njegovog početka.
"...and mine is the cup of the Wine of Life: and the Cauldron of Cerridwen, which is the Holy Grail of Immortality.
"...i moj je kalež Vina Života: i Kotao božice Cerridwen, koji je Sveti Gral Besmrtnosti."
Emily Balivet - Cerridwenin
kotao
Vino Života i Sveti Gral su očite reference na kršćanstva, dok je kotao božice Cerridwen aluzija na keltsku mitologiju. Sve tri posude su spojene u ovoj rečenici jer predstavljaju slične motive; život, mudrost i promjenu. Referenca na život je očita (život, besmrtnost). Mudrost se upliće kroz mit o božici Cerridwen u kojemu je ona u svom kotlu spremala napitak za svog sina. Prve tri kapi napitka su trebale podariti znanje u mudrost osobi koja ih popije, a ostatak je bio otrovan. Sama Cerridwen je božica ponovnog rođenja i transformacije zbog čega sam spomenula promjenu. Još jedna aluzija na promjenu je očito Vino Života jer vino, u kršćanstvu, predstavlja krv Kristovu (a krv je praktički život u tekućem stanju - još jedna referenca na život). Tijekom kršćanske mise se obično pretvara u Kristovu krv gdje se može uočiti ovaj motiv promjene. Sveti Gral je opet direktna referenca na ovu istu promjenu jer se vjeruje da je ova posuda upravo ona koju je sam Isus koristio za vrijeme Posljednje večer da učini ovo čudo i podijeli euharistiju svojim apostolima.
"I am the Gracious Goddess who gives the gift of Joy unto the heart of Man. "Upon Earth I give the knowledge of the Spirit Eternal, and beyond death I give peace and freedom, and reunion with those who have gone before. Nor do I demand aught in sacrifice, for behold, I am the Mother of all things, and my love is poured out upon earth.
"Ja sam milostiva Božica, koja podaruje dar Sreće Čovjekovu srcu. Na zemlji, ja dajem spoznaju Vječnosti Duše; a iza smrti, ja dajem mir i slobodu te susret s onima koji su otišli prije. Niti ne zahtijevam ikakvu žrtvu, jer vidite, ja sam Majka svih stvari, i moja se ljubav prelijeva po tlu."
Već sam navela izvore za ovaj dio Vodstva, ali što je s njegovim osnovnim značenjem? Ja vjerujem da se on veže na ideju Božice Majke koja zaista jest majčinska figura. Kao i svaka majka, ona želi da njezina djeca budu sretna i rado će sebe žrtvovati na ikoji način kako bi ovo omogućila. Ona ne traži ništa zauzvrat jer joj njezin majčinski instinkt i ljubav prema njezinoj djeci omogućuju da stalno pruža i nastavlja pružati sve što može.
"Hear ye the words of the Star Goddess, She in the dust of whose feet are the hosts of Heaven, whose body encircleth the universe.
"Čujte riječi Zvjezdane Božice, ona u čijem prahu stopala se nalaze vojske Nebeske i čije tijelo obuhvaća Svemir." 
Ovo je nesumnjivo opis egipatske božice Nuit, božice neba. Nju se obično prikazuje kao ženu koja obavija Zemlju i sve ljude na njoj. Njezino je tijelo načinjeno od zvijezda (zbog čega ju se naziva Zvjezdanom Božicom). Nuit je također od velike važnost u Thelemi (koju je razvio Aleister Crowley) gdje je ona simbol cijelog univerzuma.
"I who am the beauty of the green earth; and the White Moon amongst the Stars; and the mystery of the Waters; and the desire of the heart of man.
"Ja koja sam ljepota zelene zemlje; i Bijelog Mjeseca među Zvijezdama; i misterija Voda; i žudnja ljudskih srca..."
Osim dijela "ljudskih srca" (the heart of man) koji vjerojatno potječe iz Crowleyevog djela Vizija i glas, ovaj se segment smatra zaista originalnim. Moje mišljenje o ovom izvatku jest da on predstavlja pagansku ideju zemaljske Božice (Gaie?) tj. Božice zemlje, ali i ideju jedinstva svih četiriju elemenata unutar Božice. Smatram da su zvijezde direktna referenca na nebo (i element zraka), srce simbol elementa vatre (pošto se srce često veže sa strašću, a strast s vatrom), a elemente zemlje i vode se jasno spominje.
"For I am the Soul of nature who giveth life to the Universe; 'From me all things proceed; and unto me, all things must return." 
"Jer ja sam Duša prirode, koja podaruje život Univerzumu; Od mene sve stvari potječu, i k meni se sve mora vratiti."
Sorita D'Este tvrdi da je izvor ovom segmentu bio Ritual transformacije Hermetičkog reda Zlatne zore. Razlog ove tvrdnje je jasan kada se pročita što je rečeno u tom tekstu: "O Soul of Nature giving life and energy to the Universe. From thee all things do proceed. Unto Thee all must return" (slob. prev. O Dušo Prirode koja podaruje život i energiju Univerzumu. Jer od tebe sve stvari potječu. K tebi se sve mora vratiti).

Iako ovaj izvadak nije "originala", smatram da on jako lijepo ilustrira wiccansku percepciju reinkarnacije prema kojoj nakon svake inkarnacije slijedi razdoblje odmora s Božicom. Sama ideja ponovnog rođenja (i rođenja) je suštinski ženstvena te ju se prema tome može povezati s Božicom. Wiccanska mitologija također daje Božici ulogu poroditeljice Boga, ali i univerzuma. Smatram da Starhawk ovo jako lijepo opisuje: "Sama, strahovita, potpuna u sebi, Boginja, Ona čije se ime ne može izreći, lebdjela je u ponoru vanjske tame, prije Početka. Pogledavši se u zakrivljenom ogledalu crnoga prostora, u svojem je svjetlu vidjela svoj blješteći odraz i zaljubila se u njega. Povukla ga je u sebe s moći koja je bila u Njoj i vodila ljubav sa Sobom i nazvala Ju »Miria, čudesna«. Ta je ekstaza buknula u ujedinjenoj pjesmi svega što postoji, što je bilo i što će ikad biti i s pjesmom je počelo kretanje, valovi koji su se izlili van i postali sferama i krugovima svijeta. Boginja se ispunila ljubavlju, nabujala ljubavlju i iznjedrila kišu svijetlih duhova koji su ispunili svjetove i postali sva bića". Mit se nastavlja, ali bih htjela sati tu. Potpuni mit možete pročitati u knjizi Spiralni ples.
"Beloved of the Gods and men...
"Voljena od Bogova i ljudi..."
I za ovaj dio se također vjeruje da je originalan, iako ovakvi opisi nisu neuobičajeni za karakteriziranje božanstava, ili kraljeva te drugih važnih figura. Vjerojatno ste čuli ovaj, ili neki slični izraz, čak i u ovo moderno doba.
"...thine inmost divine self shall be enfolded in the raptures of the infinite."  
"...tvoje najskrovitije božansko biće će biti ogrnuto ekstazom beskrajnog."
Već smo definirali Crowleya kao izvor za ovu rečenicu, ali vrijedi istaknuti da je naspram originala ona u potpunosti uzeta van konteksta. Kako Sorita D'Este ističe, u Crowleyevom tekstu je ova rečenica referenca na riječi koje izgovara Hadit, muško božanstvo telemitske kozmologije. Stoga je "neprikladno" što ove riječi dolaze iz usta Božice u ovoj situaciji. Ipak, Doreen Valiente nije mnogo marila za "Crowleyizme"; ona je naprosto upotrijebila ono što joj se činilo potrebnim i stavila u svoj vlastiti kontekst.
"Let my worship be within the heart that rejoiceth, for behold: all acts of love and pleasure are my rituals..."  
"Neka moje štovanje bude u srcu koje slavi; jer vidite: sva djela ljubavi i užitka su moji rituali..."
Drugi dio ovog citata je očita referenca na seksualne rituale, odnosno na seksualni čin koji je sam po sebi svet (čak i kada ga se obavlja van svetog kruga). Iako je ovakva ideja tipična za Crowleya, seks se smatra svetim i unutar wicce i paganizma. Činjenica jest da se svi oblici plodnosti i života slave u paganskim ritualima (iako ne nužno u formi fizičkog seksualnog čina kao što sam istaknula prije nekoliko paragrafa).
 "...and therefore let there be Beauty and Strength, Power and Compassion, Honour and Humility, Mirth and reverence within you.
"...i stoga neka bude Ljubavi i Snage, Moći i Suosjećanja, Časti i Poniznosti, Radosti i Naklonosti u vama."
Navedene ideje su komplementarne i sparene kako bi međusobno istaknule time postižući jači poetski učinak. Ovo također ističe ideju ravnoteže koja je potrebna svakom biću da bude ispunjeno (pogotovo na duhovni način). Ja smatram da bi ovo također mogla biti referenca na muške i ženske karakteristike, a time i na Boga i Božicu. U ovom smislu se citat može povezati s poviše navedenom idejom "djela ljubavi i užitka" koja simbolizira sjedinjenje muškarca i žene, odnosno muškog i ženskog principa kao i jedinstvo i ravnotežu koje se postiže u ovom činu.
"And thou who thinkest to seek me, know that thy seeking and yearning shall avail thee not unless thou know the mystery, that if that which thou seekest thou findest not within thee, thou wilt never find it without thee...
"I vi koji me namjeravate tražiti, znajte da vam vaše traganje i čežnja neće koristiti osim ako ne poznajete misterij; ako unutar sebe ne nađete ono što tražite, nećete nikada to naći ni izvan sebe..."
U engleskoj verziji je upotrijebljeno mnoštvo arhaičnih oblika zamjenica ("thou"=ti, "thy"=tvoje itd.). Ovakva se komplikacija lako izbjegla u hrvatskom prijevodu jer mi naprosto ne poznajemo takve arhaizme u govoru. Svakako, osnovna misao ovo izvatka jest da svatko može unutar sebe pronaći univerzalnu istinu, Boga/Božicu (ili bilo koje božanstvo), najviše savršenstvo, ili kako god to nazivali. Ipak smo svi mi bog/božica na vlastiti način. Ako prvo ne pokušamo naći odgovore u sebi, vjerojatno ih nikada nećemo ni naći. Moglo bi se reći da je prvo potrebno razumjeti samog sebe kako bi se moglo razumjeti svoju okolinu uključujući one više duhovne ideale i univerzalne zakone.
"...for behold; I have been with thee from the beginning, and I am that which is attained at the end of desire.
"...jer vidite; ja sam bila s vama od početka, i ja sam ono što se dostiže na kraju htijenja."
Ovo bi mogla biti još jedna referenca na reinkarnaciju, iako se primarno odnosi na ideju Božice Majke s kojom i započinje Vodstvo. Ovo stvara jedno ciklično kretanje što je sukladno paganskom načinu gledanja na svijet koji u svemu vidi cikličnost - u izmjeni dana i noći, godišnjih doba, rotaciji Zemlje, a na kraju i u kretanju svih nebeskih tijela.

U dubljem smislu se ovo može odnositi na ciklus života i smrti, ne nužno fizičkog tijela, već samog bića.


Nakon umarajuće analize i povijest Vodstva, smatram da je vrijeme da napišem jedan zaključak. Ja se jedino nadam da vam je ovaj post pomogao razumjeti istinsku kompleksnost ovog teksta i njegovu važnost u wicci. Situacija je zaista mnogo kompliciranija nego što se čini i nije dovoljno naprosto reći "Doreen Valiente je napisala ovaj tekst", ili "Ovo je tekst kojeg Visoka svećenica recitira za vrijeme Spuštanja Mjeseca". Vodstvo nadilazi ove definicije. Vodstvo Božice je iskaz glavnih moralnih i duhovnih načela, emocionalnih aspekata i praktičnih strana wicce. Ovo zaista jesu riječi Božice koja je brižna i koja nam pruža vodstvo kao što bi i bilo koja druga dobra majka.

Zahvaljujem vam se što ste pročitali post. Do sljedećeg puta,
vaša Witch's Cat

P.S. Bilo kakvi prijedlozi vezani uz prijevode su dobrodošli. Svoje savjete, kritike i ideje možete ostaviti u komentaru, ili me kontaktirati putem obrasca. Hvala vam unaprijed!

1 komentar:

  1. Prekrasan post, najviše mi se svidio prijevod i objašnjenje vodstva. Hvala puno!

    OdgovoriIzbriši

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.