20.10.13

Razlika između pagana, wiccana i vještica


Zanimljivo je koliko ljudi brka pojmove "paganin", "wiccan" i "vještica" do te mjere da ih koriste kao istoznačnice. Naravno, nitko vas neće spaliti na lomači ako ne znate ovu razliku, ali će velikom broju pripadnike ijedne od ovih skupina to zasmetati. Ja se ne ubrajam među te ljude jer mi je jasno da nitko ne misli loše time, ali se osjećam dužnom pojasniti ovu razliku...naprosto informacije radi. 

Moram priznati da obožavam proučavati etimologiju nekih riječi. :) Znate onda što slijedi. ;)

pagan (eng. Pagan) - ova imenica dolazi od latinske imenice pagus (14.st.) koja se odnosila na stanovnike sela, ruralce/provincijalce. Iz nje je izveden pridjev paganus "od sela, seoski, ruralan". Godine 392. su u Rimu zabranjene sve paganske religije, a od 380.g. je kršćanstvo službena religija. U ovom razdoblju započinje pejoracija ove imenice. Kršćani se počinju nazivati Kristovim vojnicima (vojnik = lat. militum), a svi ostali su ono suprotno - civili/nevješti vojnici (lat. im. N. mn. pagi). Tek se kasnije ova imenica počela poistovjećivati s etiketom nevjernika/neznabošca. Danas se ovaj termin veže uz sve vjere koje su bazirane na prirodi i koje uključuju neko štovanje prirode (na engleskom bi se reklo earth-based religions). U hrvatskom je jeziku došlo do zamjene onog prvog slova "a" u ovoj imenici pa se tako pagus pretvorio u poganin. Ovo se vjerojatno dogodilo pod utjecajem mađarskog jezika u kojemu je isto prisutna ova izmjena. 
Ako pogledate u neke hrvatske rječnike, naići ćete na mnogo negativnih definicija ove riječi. Citiram što piše u Klaićevu rječniku stranih riječi:
"pogan, pogani lat. (paganus - seoski, neuk) 1. gad, gnus, nečistoća, nečist, prljavština; izmetine, balega; 2. prenes. mrska, nedraga osoba, uopće sve što izaziva gađenje, odvratnost.
pogan, pogana, pogano lat. (isp. pogan) 1. prljav, nečist, ružan, sramotan, pokvaren, zao, rđav, opak, gadan, ružan, sramotan; 2. bijesan, goropadan, silovit; 3. krivovjerski, nekršćanski, bezbožan. 
poganin, mn. -ani, 2. pogana v. paganizam; žen. poganka; prid. poganski; poganstvo - neznaboštvo"
...ja do sada nisam dobivala nikakve primjedbe po pitanju svog izgleda ni mirisa. Tuširam se svakodnevno i pokušavam se lijepo ponašati prema drugima. Koliko je meni poznati, ne izazivam gađenje. Zaista ne znam što bih više rekla. Pa hajdemo onda na sljedeći termin.

vještica (eng. Witch) - engleski izraz dolazi od staroengleske imenice wicce (ž.r.) ili wicca (m.r.). Ženska se imenica odnosi na ženskog maga tj. čarobnicu, a kasnije se počelo odnositi na žene koje "imaju veze s vragom i zlim duhovima koji im daju natprirodne moći" (koje one uglavnom onda koriste za zlo?...hm). Muška se imenica odnosi, naravno, na muškog maga tj. čarobnjaka, čovjeka koji prakticira magiju/vještičarstvo. Postoji i glagol wiccian "baviti se vještičarstvom" (na njemačkom postoji glagol wikken/wicken koji ima isto značenje). Anićev rječnik daje sljedeće definicije riječi "vještica":
"vještica, 1. pov. mit. žena koja ima moć da ljudima nanosi zlo; 2. pren. pejor. a. zla, svadljiva žena b. razg. ona koja sve dobro predosjeća"
Zanimljivo je da pod sekcijom "etimologija" ispod ove riječi stoji pridjev vješt.
"vješt prid. 1. koji ima prakse, umije, poznaje, razumije se u što; umješan; 2. pren. pejor. iron. koji se zna izvući iz teškog položaja" 
Nadalje, pod etimologijom ovog pridjeva saznajemo da on dolazi od praslavenske riječi Věščь "mudar" te da ima veze s ruskom riječju véščij te poljskom wieszcz koje znače "prorok".  

Ako mi ne vjerujete na riječ, možete sami zaviriti u Hrvatski jezični portal.

No, vratimo se na temu. Nadovezujući se na prije spomenute riječi wicce/wicca te praslavensku Věščь, htjela bih vam dati moderno značenje riječi wicca

wicca (eng. Wicca) - naziv za neopagansku vjeru koja spada pod kategoriju paganizma. U ovom ju je kontekstu prvi put upotrijebio Gerald Gardner u svojoj knjizi Witchcraft Today 1954. godine. On kaže da su wica (množina, s jednim "c"!) bile mudre osobe koje su posjedovale veliko znanje o bilju te okultnom koje su uglavnom koristili za dobro. Poznato je da je ovu imenicu koristio za praktičare ovog paganskog pravca, a ne za sami pravac. Tek neki njegovi učenici počinju koristiti ovu riječ kao naziv za pravac. U svojoj knjizi The Meaning of Witchcraft on kaže da je riječ wica bila prisutna u ceremoniji inicijacije te da je kao takva za njega igrala važnu ulogu. 
"I realised that I had stumbled upon something interesting; but I was half-initiated before the word, 'Wica' which they used hit me like a thunderbolt, and I knew where I was, and that the Old Religion still existed. And so I found myself in the Circle, and there took the usual oath of secrecy, which bound me not to reveal certain things."
(slob. prev. "Shvatio sam da sam naišao na nešto zanimljivo; ali već sam bio napola iniciran kada me je riječ "wica" koju su upotrijebili udarila kao grom, i tada sam znao gdje sam te da Drevna religija još postoji. I tako sam se našao u Krugu i tu se zakleo na uobičajenu prisegu tajnosti koja me je obavezala da ne smijem odati neke stvari.")
Tek je krajem 1960ih je ovaj pojam upotrijebljen kao naziv novog paganskog pravca koji je imao veze s vještičarstvom. Prva tiskana referenca na ovaj pojam je članak Hanza Holzera "The Truth About Withcraft" (1969.g.). On u njemu piše sljedeće:
"If the practice of the Old Religion, which is also called Wicca (Craft of the Wise), and thence, witchcraft, is a reputable and useful cult, then it is worthy of public interest."
(slob. prev. "Ako je praksa Drevne religije, koja se također zove wicca (Umijeće mudrih), a time i vještičarstva uvažen i koristan kult, onda je to vrijedno interesa javnosti.")

Mislim da je iz priloženog jasno da ova tri pojma ne znače jednu te istu stvar. No, ovaj post nisam počela pisati samo kako bih iznijela etimologiju riječi. Htjela sam njime pojasniti tvrdnju koja na engleskome glasi: "A Witch doesn't have to be a Wiccan and a Wiccan doesn't have to be a Witch" (Vještica ne mora biti wiccan i wiccan ne mora biti vještica). Zaista se ne sjećam gdje sam ju pročitala, ali mi je ostala u glavi i ne izlazi već godinama. 

Ako pogledate sliku s kojom sam započela ovaj post, možete pročitati tri izjave po kojima ću se voditi od sada pa do kraja posta. One glase:
 1. Pagani nisu nužno wiccani.
 2. Wiccani nisu nužno vještice.
 3. Vještice nisu nužno pagani.
Idemo se onda baciti na posao. :)

1. Pagani nisu nužno wiccani

Bilo bi preciznije reći "neopagani nisu nužno wiccani" jer u ovo moderno doba zapravo govorimo o obnovi drevnih paganskih religija s nekakvim modernim "izmjenama". No, ono što je zajedničko neo tj. novim paganskim vjerama i onim pretkršćanskima jest štovanje prirode. Wicca je samo jedna od mnogih neopaganskih religija koje danas postoje. Ako se osoba naziva paganinom/neopaganinom, onda ona slijedi neki neopaganski pravac koji ne mora nužno biti wicca. Neki od poznatijih neopagansih pravaca, uz wiccu, su: druidizam, hermetički red Zlatne zore, Thelema, asatru, odinizam, pokret Božice (eng. Goddess movement), preogresivno vještičarstvo (eng. Progressive Witchcraft), eko-paganizam itd. Nešto dulji popis možete naći ovdje.

Dakle, paganin je osoba koja slijedi bilo koji (neo)paganski pravac i ne mora nužno biti wiccan. S druge je strane wiccan ujedno i paganin jer wicca spada pod (neo)paganske religije.

Skraćeno: Pagani ne moraju biti wiccani, ali wiccani jesu pagani.

2. Wiccani nisu nužno vještice

Prije nego što objasnim razliku između ova dva pojma moram napomenuti razliku između pojmova praksa, religija i duhovnost.

Praksa je način rada i postupanja, običaj, navika ili postupak. Dolazi od grčke riječi prȃksis "rad, posao, djelovanje".

Religija se definira kao "organizirani sustav vjerovanja u kojem je središnje mjesto nadnaravno biće, duh ili svemoćna sila, u monoteističkim religijama Bog, u mnogobožačkim više raznih božanstava ili nadnaravnih sila; u većini religija Bog, odnosno bogovi, ujedno je i stvoritelj svijeta i onaj koji određuje opća zbivanja i sudbinu svijeta, sudi o granicama dobra i zla; religije su ob. povezane i s vlastitim moralnim kodeksom i čvrstim obrednim zakonima, kod nekih i kultnim obožavanjima o čijim pravilima i provođenjima brinu duhovni religijski vođe i njima podređeni svećenici".

Duhovnost (ili spiritualnost) je osjetljivost i povezanost s religioznim vrijednostima. Također se definira i kao svojstvo onoga što je spiritualno te kvaliteta/stanje bivanja duhovnim. 

Po navedenim definicijama, ni paganizam ni wicca (jer sam već navela da wicca spada pod paganizam) nisu religije jer nemaju fiksno definirane obredne zakone, niti imaju duhovnog vođu, ni hijerarhiju ni svete spise. Moglo bi se reći da su oni religija tj. vjera jer postoji nekakav sustav vjerovanje, ali taj sustav se često razlikuje od pojedinca do pojedinca i nema čvrste granice kao što je slučaj s organiziranim religijama. Ovo su samo neke od razlika koje se mogu navesti. Iz ovoga se može zaključiti da su i paganizam i wicca duhovnosti, a ne religije. 

Vještičarstvo je praksa i kao takva ne mora imati vjerski kontekst. Vještica je bilo koja osoba koja se bavi vještičarstvom/magijom i ne mora uopće definirati svoja vjerska stajališta. Naići ćete tako na pripadnike raznih neopaganskih pravaca (ali i raznih sistema vjerovanja koji nemaju veze s paganizmom) koji prakticiraju magiju. Neki će reći da je magija ujedno i religija jer uključuje prizivanje božanstava/viših entiteta, no vrijedi istaknuti da je i te kako moguće prakticirati magiju bez prizivanja božanstava.

Da vam dam konkretan primjer, ja se smatram wiccankom (dakle slijedim wiccu), ali ne prakticiram (tj. prestala sam prakticirati) magiju i zbog toga se ne smatram vješticom. 

Skraćeno: Wiccani mogu/ne moraju biti vještice i vještice mogu/ ne moraju biti wiccani.

3. Vještice nisu nužno pagani

Možemo se referirati na definicije prakse i duhovnosti od maloprije. Vještičarstvo je praksa, a paganizam je duhovnost. Svaki paganin odlučuje za sebe koji će paganski pravac pratiti, a isto tako odlučuje želi li, ili ne želi prakticirati vještičarstvo. Isto tako svaka vještica odlučuje želi li pratiti ikoju duhovnost ili religiju (bila ona paganska ili ne). 

Skraćeno: Vještice mogu/ne moraju biti pagani i pagani mogu/ne moraju biti vještice.


Pretpostavljam da je nekima od vas ovo novo i zbunjujuće, ali će se slegnuti s vremenom. :) Pročitajte ovo još koji put pa će vam biti malo jasnije. 

Prije nego što zaključim ovaj post, dala bih vam jedan mali poklon za kraj, a to je tablica engleskih i hrvatskih pojmova koji će vam pomoći u razlikovanju termina koji su ovdje navedeni (i nekih koji nisu). U stupcu "hrvatski pojam" su navedene ekvivalente engleskih pojmova kakve ih priznaju pagani u hrvatskoj (pazeći pritom na pravopis). U stupcu "standardni jezik" ćete naći iste te pojmove kakve iz se zapisuje u rječnicima (hrvatski pagani ne prihvaćaju veliki broj tih oblika). Molim vas da posebno obratite pozornost na razlike između upotrebe velikog i malog slova. Primijetit ćete da se u engleskom imena svih religija/sustava vjerovanje te pripadnik istih pišu velikim početnim slovom, dok se u hrvatskom isti izrazi pišu s malim početnim slovom.

Engleski pojam
Hrvatski pojam
Standardni jezik
Pagan
paganin (m.r.jd.)
poganin
Pagan
paganka (ž.r.jd.)
poganka
Pagans
pagani (m.r.mn.)
pogani
Pagans
paganke (ž.r.mn.)
poganke
Pagan (pridjev)
paganski
poganski
Paganism
paganizam
poganstvo
Neopagan
neopaganin (m.r.jd.)
novopaganin
Neopagan
neopaganka (ž.r.jd.)
novopoganka
Neopagans
neopagani (m.r.mn.)
novopogani
Neopagans
neopaganke (ž.r.mn.)
novopoganke
Neopagan (pridjev)
neopaganski
novopoganski
Neopaganism
neopaganizam
novopoganstvo
Wicca
wicca


Wiccan

(muški/ženski 
sljedbenik wicce)
wiccan (m.r.jd.)
wiccanka (ž.r.jd.)

wicca & wicce
(muški i ženski 
sljedbenik wicce, 
stari nazivi) 
wicca (m.r.jd.)
wicce (ž.r.jd.)
(rijetko se koristi)

Wiccans
wiccani (m.r.mn.)
(ugl. se koristi i za žene)
witch
(koristi se za 
muškarce i žene)
vještica
(ugl. se koristi za 
muškarce i žene; rijetko 
korišsteno: "vještac")

witches
vještice (mn.)

witchcraft
vještičarstvo


Za dodatna pojašnjenja pojmova, možete pogledati linkove koji su bili navedeni u postu. Također mi je bio jako koristan ovaj internetski etimološki rječnik (napomena: na engleskom je). Ako su vam neki pojmovi ostali nejasni, možete pogledati sekciju "Pojmovnik" na ovom blogu. Pošto ga stalno nadopunjavam, moguće je da neke pojmove tu još nećete naći. U tom slučaju se možete referirati na dvije preporučene knjige koju sam vam navedene u pojmovniku (također ih možete i preuzeti u pdf formatu). 

Nadam se da sam vam neke stvari pojasnila! :D
Do sljedećeg posta,
vaša Witch's Cat

Broj komentara: 8:

 1. Izvrstan članak, vjerujem da si postigla jasnoću teksta do te razine da može biti jasno i onome koji se s tim prvi put susreće, kao i onima koji imaju kakvo-takvo znanje o temi :)
  Moja su vjerovanja svakako paganska, no u koju užu skupinu bih se svrstala, nisam sigurna... iako, etiketa je ionako manje bitna, zar ne :)
  Sve u svemu drago mi te čitati, redovito pratim tvoj blog :)
  Lp
  Maja

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Hvala ti puno na podršci, Majo! :)
   U pravu si, etiketa je manje bitna. Uostalom, imaš vremena koliko ti duša koće za "opredijeliti se" (makar uopće ne moraš na kraju krajeva).

   Kad već pratiš, možeš se pretplatit preko maila/google/yahoo/nekog drugog računa. Imaš upute na vrhu bloga s desne strane. :)

   Veliki pozdrav i hvala ti još jednom na komentaru.

   Izbriši
 2. Hej, dali misliš da te prate i mladi ljudi?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Ne vidim zašto ne. Mislim da je životna dob u ovakvim situacijama irelevantna.

   Izbriši
 3. Fantastičan blog. Hvala :)

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Nema na čemu :) i hvala vama na komplimentu!

   Izbriši
 4. Genijalan blog, hvala puno na informacijama, jer ih je stvarno teško naći.

  Dali imate nešto o starim slavonskim poganskim običajima opširnije?

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Mislite li o slavenskim običajima? Imam u pdf-u jednu jako dobru knjigu. Možete je preuzeti sa sljedeće poveznice:
   https://drive.google.com/file/d/0B1OAAcuDKlLzTTZtZUtLc3JsYlU/view?usp=sharing

   Uz to, hvala na komplimentu! Ako vam bude trebalo još nešto, slobodno se javite pa ću pomoći ako budem mogla.

   E da, mogla bi vam poslužiti sljedeća web stranica (i savez):
   http://www.rodnovjerje.com.hr/novost-3-obred-za-ukrajinu.html

   Izbriši